Сервис за преузимање

Сервис за преузимање геопросторних података у оквиру Националне инфраструктуре геопросторних података оформљен је у складу са начелима дистрибуције геопросторних података.

Овим сервисом омогућен је лак приступ, претрага и преузимање машински читљивих података који су спремни за даљу употребу, анализу и продукцију.

Преузети подаци се могу користити и у ГИС софтверу за потребе даљих анализа.

Сервис за преузимање података у тренутној верзији омогућава преузимање података адресног регистра, регистра просторних јединица, података дигиталног катастарског плана и номенклатуре статистичких територијалних јединица у различитим форматима: CSV, Xls, JSON, SQLite, GPGK или GML.

Захтев за добијање налога се може послати на електронску адресу cugp@rgz.gov.rs.