Сервис за преузимање

Сервис за преузимање геопросторних података у оквиру Националне инфраструктуре геопросторних података оформљен је у складу са начелима дистрибуције геопросторних података.

Овим сервисом омогућен је лак приступ, претрага и преузимање машински читљивих података који су спремни за даљу употребу, анализу и продукцију.

Преузети подаци се могу користити и у ГИС софтверу за потребе даљих анализа.

Сервис за преузимање података у тренутној верзији омогућава једноставно преузимање ажурних података адресног регистра, регистра просторних јединица и података дигиталног катастарског плана у CSV или JSON формату.

Захтев за добијање налога се може послати на електронску адресу cugp@rgz.gov.rs, а подносиоци могу
бити органи јавне власти и то државни органи и организације, органи и организације територијалне
аутономије и јединице локалне самоуправе.