REST API

REST API (RESTful Application Programming Interface) је веб оријентисан сервис који користи
REST (Representational State Transfer) архитектуру софтвера.

Једноставност коришћења, лака имплементација у било којој апликацији и читљиви формати издвојили су REST архитектуру софтвера као најсавременију у свету.

REST API Националне инфраструктуре геопросторних података тренутно омогућава трансфер података адресног регистра , регистра просторних јединица као и података дигиталног катастарског плана преко мреже (JSON), са геометријом (GeoJSON) у UTM пројекцији (EPSG : 32634 – WGS 84 / UTM зона 34N).

REST API сервис омогућава нашим клијентима да у реалном времену са веома брзим одзивом могу користити претходно наведене сетове података за филтрирање, приказ и претрагу. Коришћењем нашег REST API сервиса, у сваком моменту можете бити сигурни да поседујете ажурне податке који се налазе и у нашој бази.

Захтев за добијање налога се може послати на електронску адресу cugp@rgz.gov.rs.