Отворени подаци НИГП-а

Отворени подаци – подразумевају концепт слободног приступа подацима, без ограничења у коришћењу и објављивању.

Доступност, поузданост и ажурност представљају окосницу развоја просторних података на републичком нивоу у оквиру Дигиталне платформе Геосрбија. Због важности размене података и њихове даље дистрибуције у оквиру Националне инфраструктуре геопросторних подаката (НИГП) оформљена је услуга „Отворени подаци НИГП-а“ која има за циљ да бесплатно омогући свим грађанима ефикасније коришћење просторних података који су у власништву јавног сектора.