Геосрбија моби

Републички геодетски завод је развио мобилну апликацију Геосрбија која је потпуно бесплатно доступна за преузимање на Google PlayHuawei App Gallery и App Store.

Ова мобилна апликација омогућава најједноставнији и најбржи приступ просторним подацима у Републици Србији.

Реч је о платформи која обједињује све просторне податке на државном нивоу. На порталу Геосрбија се могу наћи сви доступни подаци о земљишту, објектима, адресама, заштићеним подручјима, националним парковима, надморским висинама и слично, који су добијени из различитих извора. Ту су просторни подаци Републичког геодетског завода, Републичког завода за статистику, ЈП Путеви Србије, Покрајинског завода за заштиту природе, Агенције за заштиту животне средине, Управе за пољопривредно земљиште,  Републичког хидрометеоролошког завода, Министарства културе и информисања као и других институција у чијој је надлежности прикупљање просторних података.

Основна намена ове платформе је да унапреди процесе рада државних институција и да им помогне да прикупе нове или ажурирају већ постојеће податке, који су важни за државу и грађане али и да омогући јавности доступност тих података на једном месту и на једноставан начин.