Услуге

Национална апликација која омогућава претраживање, креирање, одржавање и дељење метаподатака скупова података, серија података и сервиса.

Апликација за сарадњу између релевантних националних и регионалних заједница, веб страница за подршку, обуку, информисање, идеје и могућности.

Национална веб ГИС апликација омогућава приказ, претраживање, анализу, трансформацију, креирање, дељење и одржавање геопросторних података Србије.

наше услуге

Наше вишегодишње искуство управљања геопросторним информцијама усмерено је ка потребама крајњих корисника и иновацијама.
Унапређујемо, мењамо, одржавамо просторне регистре, учимо и стварамо прилике заједно.

Андроид апликација која представља брзи линк до Дигиталне платформе.

Сервис за преузимање стандардних сетова података у циљу лакше размене.

Списак одговорних органа јавне власти дефинисаних од стране Савета НИГП-а.

Списак органа који су надлежни за стварање, прикупљање и одржавање геоподатака.

Стварамо просторне регистре заједно! Мобилна апликација за прикупљање података.

Преглед тренутно доступних стандардних OGC сервиса за размену података.

Преглед тренутно доступних стандардних REST сервиса за умрежавање регистара.

Услуга пружања помоћи просторних трансформација података и промена формата размене.

Програм јачања капацитета локалних самоуправа и заједнице кроз дељење знања и тренинге.

Стварамо стандардне регистре заједно! Помоћ при изради методолошких упутстава за хармонизацију.

Приказ просторних података у 3Д. Веб апликација базирана на Cesium платформи.

Отворени сетови података одговорних субјеката НИГП-а

Претрага и преглед података о парцелама, објектима и адресама.

Преглед тренутно доступне планске документације.

Национални каталог инвестиционих локација (Гринфилд, Браунфилд, Грејфилд).

Јавни увид регистра промета непокретности.

Јавни увид у јединствену евиденцију стамбених заједница.

Јавни увид у податке о заштићеним подручјима Републике Србије.

Јавни увид у податке Републичког завода за статистику.

Јавни увид у податке за праћење поплава 2014. године.

Физичка и биолошка покривеност земљине површине укључујући вештачке површине.

Јавни увид у податке о квалитету ваздуха, вода, падавинске, климатолошке и метеоролошке станице.

Јавни увид у регистар географских имена насељених места и просторних објеката.

Јавни увид у податке сеизмичког хазарда. Подаци Републичког сеизмолошког завода.

Преглед тренутно доступних геолошких карата. Укључују стеновито тло, водоносне слојеве и геоморфологију.

Овај сет података садржи заштићена непокретна културна добра, као и непокретна културна добра од изузетног и великог значаја.

Сет података Управе за пољопривредно земљиште – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Сет података који садржи  информације о установама културе за целу територију Републике Србије за на четири језика. 

Преглед тренутно доступних локалитета везаних за догађаје и знамените личност Првог светског рата.