САСТАНАК РАДНЕ ГРУПЕ У ОКВИРУ ЕАS 3 ПРОЈЕКТА

Дана 24. септембра 2019. године у Републичком геодетском заводу одржан је први састанак Радне групе за израду Специфичног плана имплементације за INSPIRE директиву (DSIP) у оквиру Пројекта Additional development of EU environment approximation for air, chemicals and horizontal acquis – EAS 3.

Continue reading „САСТАНАК РАДНЕ ГРУПЕ У ОКВИРУ ЕАS 3 ПРОЈЕКТА“