Усвојена уредба о спроведбеним правилима за метаподатке НИГП-а

Влада Републике Србије је на 170. седници дана 25.07.2019. године усвојила Уредбу о спроведбеним правилима за метаподатке националне инфраструктуре геопросторних података. Уредба је објављена у Служнбеном гласнику РС бр. 54 од 26.07.2019. године и ступа на снагу 03.08.2019. године.

Continue reading „Усвојена уредба о спроведбеним правилима за метаподатке НИГП-а“