SPOT5 мозаик сателитских снимака на геопорталу

На геопорталу је објављен мозаик територије Републике Србије израђен на основу снимака SPOT5 сателитског система обезбеђених кроз IGIS пројекат.

У оквиру пројекта „Успостављање националне инфраструктуре геопросторних података и Центра за даљинску детекцију Републике Србије – засновано на IGIS систему“, кроз сарадњу Републичког геодетског завода са компанијом „Airbus Defence and Space”, обезбеђени су снимци сателитског система SPOT5.

Сателитски снимци су прикупљени током 2011. године за територију Републике Србије. Обрада сателитских снимака и израда сателитског мозаика урађена је у софтверском систему Pixel Factory. Орторектификација сателитских снимака урађена је коришћењем дигиталног модела терена резолуције 30m, који је генерисан на основу података дигиталног модела терена произведеног у оквиру CARDS пројекта.

Резолуција SPOT5 мозаика је 2.5m, при чему је положајна тачност ± 5m. Мозаик је креиран у ETRS89 просторном координатном систему у UTM пројекцији за зону 34N.

SPOT5 мозаик доступан је корисницима за увид на геопорталу „ГеоСрбија“. Поред тога, корисници из државних органа који имају приступ INSPIRE web порталу из IGIS пројекта могу користити сервисе за преглед SPOT5 мозаика и других података.

За све додатне информације обратите се Одељењу за фотограметрију и даљинску детекцију на тел. 011/715-2689.