Партнери

Једна од кључних активности НИГП-а је стварање сервисно оријентисане мреже удружених субјеката заснована на заједничком оквиру, регулисана законом, споразумима и уговорима. Ова мрежа мора стимулисати размену података у циљу побољшања деловања јавног сектора поштујући власништво над подацима удружених партнера кроз систематско дугорочно удруживање.

Важна компонента за постизање ефикасне инфраструктуре зависи од поверења и удруживања између свих учесника, како на националном тако и на локалном нивоу.

Ангажованост партнера да раде заједно ради постизања заједничких циљева је кључно за успех НИГП-а који треба да осигура вишеструко искоришћење вредности података са просторним карактеристикама за добробит друштва у целини.

Републички геодетски завод
Министарство заштите животне средине
Републички завод за статистику
Републички хидрометеоролошки завод
Републички сеизмолошки завод
Геолошки завод Србије
Завод за заштиту природе Србије
Агенција за заштиту животне средине
ЈП Путеви Србије
Покрајински завод за заштиту природе