Објаве

Објаве

Отворен PAYPAL рачун за уплату хуманитарне помоћи

Од 18. маја 2014. године је активиран рачун преко кога је могућа уплата хуманитарне помоћи за жртве поплава у Републици Србији путем PayPal -а из 193 земље и региона. Continue reading „Отворен PAYPAL рачун за уплату хуманитарне помоћи“

Радионица о имплементацији INSPIRE у Дунавском региону

Прва радионица у оквиру пројекта Инфраструктура референтних података и сервиса за Дунавски регион одржана је у Загребу од 29. до 30. априла 2014. године. Continue reading „Радионица о имплементацији INSPIRE у Дунавском региону“

Радионица о имплементацији Web GIS за град Чачак

У оквиру пројекта „Унапређење управљања земљиштем на нивоу локалних самоуправа у Србији“ одржана је 15. и 16. априла 2014. године радионица о имплементацији Web GIS за град Чачак. Continue reading „Радионица о имплементацији Web GIS за град Чачак“

Потписан споразум о финансирању пројекта РГЗ-а из PROFID средстава

У Влади Републике Србије потписан је споразум о финансирању пројекта „Усклађивање са ЕУ законодавством у области Инфраструктуре геопросторних података кроз дефинисање Техничке спецификације за израду новог Националног геопортала у складу са INSPIRE захтевима”. Continue reading „Потписан споразум о финансирању пројекта РГЗ-а из PROFID средстава“

Састанак експертске групе за GIS међународне комисије за заштиту реке Дунав

Редован састанак експертске групе за GIS међународне комисије за заштиту реке Дунав одржан је у Београду 11. и 12. марта 2014. године. Continue reading „Састанак експертске групе за GIS међународне комисије за заштиту реке Дунав“