Објаве

Објаве

Усвојена уредба о праћењу и извештавању активности НИГП-а

Влада Републике Србије је на 262. седници дана 26.06.2020. године усвојила Уредбу о праћењу и извештавању активности националне инфраструктуре геопросторних података. Уредба је објављена у „Служнбеном гласнику РС“ бр. 91 од 26.06.2020. године и ступила је на снагу 04.07.2020. године.

Овом уредбом ближе се уређују правила за праћење у погледу спровођења и коришћења националне инфраструктуре геопросторних података Републике Србије (у даљем тексту: НИГП) и извештавања Савета НИГП-а о статусу спровођења НИГП-а сходно Закону о националној инфраструктури геопросторних података, a у складу са INSPIRE директива 2007/2/ЕЗ у Републици Србији.

Републички геодетски завод као Национална контакт тачка обавља послове прикупљања података за потребе праћења и извештавања.

Наведена уредбе регулише садржај праћења активности спровођења НИГП-а и то: показатеље за праћење,  доступност скупова и сервиса геоподатака,  усаглашеност скупова геоподатака са спроведбеним правилима за интероперабилност, као и за мрежне сервисе и извештавање о резултатима праћења активности спровођења НИГП-а.

Такође, уредбом се дефинише садржина извештаја о статусу спровођења НИГП-а, која подразумева: корелацију и обезбеђење квалитета, коришћење НИГП-а, споразуме о дељењу геоподатака,  трошкове и користи имплементације уз дефинсиање временског оквира за  ажурирање наведеног извештаја.

Текст уредбе можете преузети ОВДЕ.

Обавештење о извршеном ажурирању Дигиталне платформе

Поштовани корисници, обавештавамо вас да је успешно извршено унапређење Дигиталне платформе. Continue reading „Обавештење о извршеном ажурирању Дигиталне платформе“

Обавештење о ажурирању Дигиталне платформе

Услед радова на систему у циљу унапређења Дигиталне платформе, апликација a3.geosrbija.rs ће бити недоступна у суботу 02.05.2020. у термину од 16-18h.

Continue reading „Обавештење о ажурирању Дигиталне платформе“

Геосрбија и Национална инфраструктура геопросторних података у условима COVID 19

Поштовани корисници,

У новонасталој ситуацији опште здравствене кризе, обавештамо вас да не постоје сметње за рад наших унутрашњих и кориснички орјентисаних сервиса тако да вас охрабрујемо да приступате подацима и сервисима као и до сада.

Continue reading „Геосрбија и Национална инфраструктура геопросторних података у условима COVID 19“

Други састанак Радне групе за израду DSIP INSPIRE документа

Дана 16. јануара 2019. године у Републичком геодетском заводу одржан је други по реду састанак Радне групе за израду Специфичног плана имплементације за INSPIRE директиву (DSIP) у оквиру пројекта „ЕУ за бољу животну средину – Развој оквира за усклађивање са законодавством ЕУ у области ваздуха, хемикалија и хоризонталних питања (EAS3)“.

Continue reading „Други састанак Радне групе за израду DSIP INSPIRE документа“

Геосрбија и Национална инфраструктура геопросторних података у програму обуке Националне академије за јавну управу

Влада Републике Србије је на седници одржаној 26. децембра 2019. године уврстила Националну инфраструктуру геопросторних података (НИГП) у Општи програм обуке државних службеника за 2020. годину. Запослени у јавном сектору, којима је то неопходно за обављање посла, биће у могућности да похађају обуку коју ће држати професионални и акредитовани предавачи из Републичког геодетског завода и тако стекну одговарајући сертификат.

Continue reading „Геосрбија и Национална инфраструктура геопросторних података у програму обуке Националне академије за јавну управу“

Регистар просторних јединица доступан свима

Републички геодетски завод омогућио је слободан приступ сету података од националног значаја – Регистру просторних јединица и тиме обезбедио располагање овим подацима без ограничења у коришћењу и објављивању.

Continue reading „Регистар просторних јединица доступан свима“

Студијска посета Краљевини Шведској учесника пројекта „Унапређење пословне климе у Србији“

Студијска посета Краљевини Шведској је организована од 01.12.2019. до 7.12.2019. године у општини Јевле (Gävle) . У радној посети учествовали су представници јединица локалних самоуправа који учествују у пројекту „Унапређење пословне климе у Србији“ (Ариље, Бор, Ваљево, Ћуприја, Књажевац, Сомбор, Врање, Зрењанин, Пирот, Пожаревац) и део имплементационог тима Републичког геодетског завода.

Continue reading „Студијска посета Краљевини Шведској учесника пројекта „Унапређење пословне климе у Србији““

Сомбор се прикључио извештавању о инвестиционим локацијама

На Дигиталној платформи и град Сомбор је уз подршку Републичког геодетског завода и Шведске развојне агенције (SIDA), започео са редовним извештавањем о инвестиционим локацијама.

 

Continue reading „Сомбор се прикључио извештавању о инвестиционим локацијама“

Врање се прикључило извештавању о инвестиционим локацијама

Од данас, на Дигиталној платформи, и град Врање је уз подршку Републичког геодетског завода и Шведске развојне агенције (SIDA), започело са редовним извештавањем о инвестиционим локацијама.

Continue reading „Врање се прикључило извештавању о инвестиционим локацијама“