OБЈАВЉЕНИ ПОДАЦИ ИЗ ОБЛАСТИ ГЕОМАГНЕТИЗМА И АЕРОНОМИЈЕ

У Републичком геодетском заводу, у оквиру Сектора геодетских послова, у Центру за геомагнетизам и аерономију “Милутин Миланковић“ обављају се послови од државног значаја у области геомагнетизма и аерониомије.

Државни референтни геофизички систем у геомагнетизму и аерономији садржи геофизичке методе истраживања у области геомагнетизма и аерономије, које се реализују кроз опсерваторијска геомагнетска, геоелектромагнетска и аерономска мерења и испитивања, геомагнетска, електромагнетска и сеизмомагнетска теренска мерења и испитивања и палеомагнетска теренска и лабораторијска мерења и испитивања.

Сетови података са пратећим метаподацима су по први пут публиковани у оквиру теме: Државни референтни геофизички систем у геомагнетизму и аерономији на националном геопорталу Геосрбија и тако постали доступни широј јавности и професионалним корисницима.  Ознаке публикованих сетова података усклађене су са директивом INSPIRE, Annex 2, тема 2 Geology, категорија 3 Geophysics.

На геопорталу Геосрбија публиковани су следећи сетови података:

 1. Референтна  геомагнетска мрежа секуларних станица, укључујући и Геомагнетску опсерваторију Гроцка (ГЦК), успостављену 1958. године;
 2. Референтна геомагнетска мрежа тачака I реда, укључујући и Геомагнетску опсерваторију Гроцка (ГЦК), успостављену 1958. године;
 3. Сеизмомагнетска мрежа тачака у сеизмички активним подручјима Копаоника и Рудника, успостављена 1979/80. године;
 4. Локалитете палеомагнетских испитивања, која се обављају периодично од 1967. године.

За брз приказ сетова података о Геомагнетизму и аерономији, кликните ОВДЕ.

Резултати истраживања у геомагнетизму и аерономији имају широку примену:

 • Код одржавања и контроле рада телекомуникационих система;
 • Примене ГПС технологија;
 • У процесу геолошких истраживања лежишта минералних сировина; 
 • У проучавањима фактора ризика и процене хазарда од природних непогода (сoларне олује, земљотреси;биохазарди и сл.);
 • Код откривања потенцијалних извора геотермалне енергије;
 • При праћењу квалитета ваздуха и земљишта;
 • У проучавању климатских промена;
 • При контроли авио саобраћаја;
 • У археологији;  
 • У проналажењу неексплодираних убојних средстава (НУС) и другим.