Најчешћа питања

Приступ и коришћење геоподацима врши се преко апликације а3.геосрбија.рс те се у ту сврху могу доделити кориснички налози органима државне управе, органима локалне самоуправе, јавним предузећима, правним лицима којима је поверено управљање геоподацима и правним лицима која користе податке и сервисе обухваћене НИГП-ом и која пружају услуге јавних сервиса на основу тих геоподатака. Постоје четири типа корисничких налога наведених органа, јавних предузећа и правних лица: Налог одговорног субјекта НИГПа, налог субјекта НИГПа, налог пројекта и налог партнера.

Права над налогом се утврђују анализом потреба а на основу поднетог захтева.
Корисници налога могу имати следеће додатне могућности у односу на јавни приступ:

 • Већи број функционалности апликације;
 • Могућност преузимања података између субјеката НИГП-а;
 • Могућност публикације тема институције;
 • Могућност специјализованих тема видљивих само за ту институцију;
 • Могућност прикупљања података помоћу апликације као и
 • Могућност корисничке подршке.

Захтев за креирање налога подноси се Заводу, односно Центру за управљање геопросторним подацима на електронску адресу cugp@rgz.gov.rs или путем поште на адресу Булевар војводе Мишића 39, Београд. Подносилац захтева уз захтев за креирање налога обавезно попуњава упитник који се односи на податке о називу/имену и презимену, седишту, матичним и пореском броју, имејл адреси и телефону подносиоца захтева као и општим информацијама о пројекту који се реализује и др. О захтеву за креирање налога одлучује се у року од 15 радних дана.

 • Постојање потписаног споразума о размени, приступу и коришћењу геоподатака;
 • Донета позитивна одлука о захтеву;
 • Постојање службене електронске поште институције.

Налог се гаси у следећим ситуацијама:

 • У случају престанка споразума о размени, приступу и коришћењу геоподатака;
 • Завршетком пројекта;
 • У случају грубог кршења услова коришћења апликације.