Zajednička radna nedelja administratora IMPULS projekta

Administratori švedskog donatorskog projekta IMPULS, koji finansira SIDA, učestvovali su u zajedničkoj radnoj nedelji, od 8. do 12 septembra. Administratori su posetili nacionalne agencije za kartografiju i katastar u Beogradu, Podgorici, Tirani i Skoplju i održali tri administratorske radionice.

Prva radionica održana je u u prostorijama Republičkog geodetskog zavoda, a učesnike projekta pozdravili su pomoćnik direktora sektora za informatiku i komunikacije Saša Đurović i koordinator IMPULS projekta u RGZ-u Dragan Bogdanović. Radionicu je vodila Lena Hoglund, glavni administrator projekta iz Lantmaterijeta, dok je deo radionice koji se odnosi na finansijske aspekte administracije predstavila koleginica Helena Bjorklund.

Nakon radionice administratori projekta informisani su o smeštajnim i konferencijskim kapacitetima u Beogradu i Republičkom geodetskom zavodu.

U prostorijama Uprave za nekretnine Republike Crne Gore u Podgorici tim administratora primio je direktor Uprave Dragan Kovačević i pomoćnik direktora Mirjana Ljumović koji su pružili podršku članovima tima u organizaciji sastanaka sa partnerskim koferencijskim centrima.

Tokom kratke posete Republici Albaniji i Tirani, administratori IMPULS projekta posetili su konferencijske kapacitete „Protik“ i „Tirana International“, dok je poslednja radionica održana u Skoplju, u Republici Makedoniji. Tokom radionice se diskutovalo o minimumu standarda koje smeštajni i konferencijski kapaciteti moraju da zadovolje, utvrđeni su i finansijski okviri troškova za pojedinačne radionice radnih grupa IMPULS projekta i razmotrene mogućnosti korišćenja konferencijskih kapaciteta svake od nacionalnih agencija za kartografiju i katastar u regionu. Osim toga, definisana su i pravila za vođenje administracije i „on line“ registrovanje dokumenata na stranici IMPULS projekta.

Zaključeno je da je neophodno da radionice, koje će biti održane u svim zemljama učesnicama projekta, moraju biti usaglašene po kvalitetu organizacije i jednoobrazne u realizaciji, te da učesnici radionica u svakom trenutku tokom realzacije moraju imati punu podršku lokalnog administratora.