XI konferencija o katastru i infrastrukturi prostornih podataka

Tema ovogodišnje konferencije je bila „Upotreba prostornih podataka u izgradnji digitalnog društva – izazovi i perspektiva“, imajući u vidu trendove u oblasti korišćenja geoprostornih informacija u donošenju strateških odluka.

U Budvi je u periodu od 29 do 31. maja 2018. godine održana XI Regionalna konferencija o katastru i infrastrukturi prostornih podataka, u organizaciji Ministarstva finansija – Uprave za nekretnine Crne Gore. Cilj konferencije je bio da katastarsko-kartografske nacionalne institucije zemalja regiona predstave svoje planove i vizije za buduću upotrebu prostornih podataka, planirane razvojne projekte kao i izazove u njihovoj implementaciji, ali i da podele dosadašnja stečena iskustva i primere dobre prakse.

XI Regionalnu konferenciju svečano je otvorio ministar finansija Crne Gore, Darko Radunović, a prisustvovali su i imali izlaganja na zadatu temu predstavnici Geodetske uprave Republike Slovenije, Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske, Federalne uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove federacije Bosne i Hercegovine, Uprave za nekretnine Crne Gore, državne geodetske uprave republike Hrvatske, katastarske agencije kososva, Agencije za katastar nepokretnosti republike Makedonije, Nacionalne agencije za geoprostorne informacije Albanije, Agencije za geodeziju, kartografiju i katastar Republike Bugarske, ali i predstavnici švedske Agencije za kartografiju, katastar i registraciju zemljišta – Lantmateriet, Norveške kartografske agencije – Kartverket i holandske Agencije za katastar, registraciju zemljišta i kartografiju. Takođe, na konferenciji su učestvovali i predstavnici Japanske agencije za međunarodnu saradnju – JICA, generalni sekretar i izvršni direktor EuroGeographics-a , Mik Kori (Mick Cory) kao i član izvršnog odbora UN-GGIM za Evropu, Tomaž Petek , čime je konferencija dobila međunarodnu konotaciju.

Republički geodetski zavod je prezentovao svoje aktivnosti koje imaju za cilj omogućavanje efikasnijeg korišćenja geoprostornih podataka od strane drugih državnih organa, privrede i građana a u cilju promovisanja ekonomskog razvoja Republike Srbije kroz postupak digitalizacije. Prezentovane su aktivnosti na unapređenju NIGP-a, razvoju geoportala, unapređenju kvaliteta geoprostornih podataka i proizvoda i unapređenju informacionog sistema a sa ciljem uspostavljanja funkcionalne digitalne ekonomije, formiranja jedinstvenog digitalnog tržišta i razvoja eUprave u Srbiji.

Izneta zapažanja učesnika su veoma značajna za dalji razvoj procesa reformi koje su u svim institucijama započete a u cilju obezbeđivanja pouzdanih i ažurnih geoprostornih i imovinsko-pravnih podataka na standardizovan i lako dostupan način. Na konferenciji su obrađena važna pitanja koja se tiču zakonskih i tehničkih rešenja u implementaciji INSPIRE direktive, izazovima u postizanju interoperabilnosti podataka i poboljšanju njihovog kvaliteta i obezbeđenju finansijskih sredstava za poboljšanje infrastrukture geoprostornih podataka. Istaknuto je da je neophodno obezbediti bolju saradnju između privatnog i javnog sektora i građana, pojednostaviti i poboljšati usluge građanima, uvoditi oblike javno-privatnog partnerstva kao dobro rešenje za tradicionalne poslovne modele proizvođača i distributera podataka, uvoditi sisteme za prikupljanje autoritativnih podataka korišćenjem javnosti kao izvora informacija – crowd-sourcingi drugo.

Konferencija je bila usredsređena na pružanje podsticaja za ojačanu regionalnu saradnju, prezentovan je status trenutnih regionalnih i međunarodnih projekata i planirani razvojni reginalni projekti, ali su izneti i pozivi za apliciranje za nove regionalne razvojne projekte i međuinstitucionalnu saradnju.

Poslednjeg dana konferencije realizovana je panel diskusija i usvojili su se zaključci gde je prepoznato:

  • da je tačnost, sigurnost i pouzdanost geoprostornih podataka izuzetno važna za sektor zemljišne administracije;
  • da nacionalne katastarsko-kartografske institucije trebaju biti prepoznate kao ključne u kreiranju i distribuciji podtaka na nacionalnom nivou;
  • da su uočeni zajednički strateški ciljevi ali i različit stepen razvoja i implementacije projekata što upućuje na saradnju i razmeni iskustava i ubuduće;
  • da je važna saradnja sa međunarodnim institucijama sa ciljem uvođenja adekvatnih standaarda, transfera znanja i iskustva, ali i donatorskim organizacijama koje promovišu njihovu implementaciju.

Najavljeno je da će naredena, XII Regionalna konferencija o katastru i infrastrukturi prostornih podataka, biti održana u Federaciji Bosne i Hercegovine u organizaciji Federalne uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove početkom juna 2019. godine.