Vanredna generalna skupština asocijacije EuroGeographics

Vanredna generalna skupština asocijacije EuroGeographics održana je u Luvenu, Kraljevina Belgija, 10. i 11. maja 2016. godine.

Domaćin ovogodišnje vanredne skupštine bio je Irski institut u Luvenu koji se nalazi u sastavu starog irskog koledža i predstavlja međunarodni centar za obrazovanje, obuku i istraživanje u evropskim i međunarodnim poslovima.

Vanredna generalna skupština je uvedena da se obezbedi:

  • kontrola poslovanja asocijacije i prihvatanje računa od strane članova;

  • prilika za članove da saznaju više o mrežama razmene znanja i razvoja proizvoda i usluga;

  • mogućnost za organizacije koje žele da postanu novi članovi asocijacije;

  • forum na kojem se raspravlja o potrebama institucija članova asocijacije;

  • brifing za savetnike o glavnim pitanjima poslovanja koji će biti predstavljen tokom Generalne skupštine i dr.

Na vanrednoj skupštini bilo je prisutno više od 60 delegata iz 32 zemlje članice EuroGeographics-a. Skupštinu su otvorili predsednica EuroGeographics-a Ingrid Vanden Berge i generalni sekretar i izvršni direktor EuroGeographics-a Majk Kori.

Den Poul, direktor PSMA Australije i glavni gost vanredne skupštine, održao je uvodnu prezentaciju o strukturi i komponentama za upravljanje geoprostornim podacima u Australiji sa posebnim osvrtom na iskustva u primeni “Open Data” koncepta, dok je Martin Salzman, predsednik EuroSDR-a, održao kratku prezentaciju o rezultatima uspešne saradnje između EuroSDR-a i EuroGeographics-a.

Tokom skupštine razmatrane su mnoge ključne teme sa posebnim fokusom na budućnost ELF projekta. Prezentovan je status na razvoju ELF platforme, postignuti rezultati, nacrt strategije i vizije o budućem funkcionisanju i razvoju platforme, način prikupljanja podataka i servisa i dr. Takođe, prikazana je tehnička infrastruktura platforme kao i rad na razvoju proizvoda i poslovne strategije. Na kraju sesije su organizovani okrugli stolovi koji su imali za cilj da predstavnici svih institucija uzmu učešće u definisanju strategije za razvoj ELF platforme.

Drugog dana vanredne skupštine predstavljene su radne grupe EuroGeographics-a i njihove aktivnosti tokom 2015. i 2016. godine kao i budući planovi. Takođe, predstavljene su i aktivnosti na izradi proizvoda EuroGeographics-a i saradnji EuroGeographics-a sa ostalim relevantnim institucijama.

Vanredna generalna skupština je iskorišćena i za unapređivanje saradnje između Republičkog geodetskog zavoda i sličnih institucija iz Evrope. Na skupštini je primljena Danska agencija za geopodatke kao punopravna članica asocijacije.