Usvojena uredba o sprovedbenim pravilima za metapodatke NIGP-a

Vlada Republike Srbije je na 170. sednici dana 25.07.2019. godine usvojila Uredbu o sprovedbenim pravilima za metapodatke nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka. Uredba je objavljena u Služnbenom glasniku RS br. 54 od 26.07.2019. godine i stupa na snagu 03.08.2019. godine.

Ovom uredbom bliže se uređuju kriterijumi i pravila za razmenu skupova i servisa geopodataka između subjekata NIGP-a odnosno sprovedbena pravila za metapodatke, kao i način obezbeđivanja i održavanja metapodataka za skupove geopodataka, nizove skupova i servisa geopodataka koji odgovaraju temama geopodataka.

U skladu sa ovom Uredbom odgovorni subjekti NIGP-a dužni su da:

• obezbeđuju i redovno održavaju metapodatke za skupove i servise geopodataka iz svoje nadležnosti koji se odnose na teme geopodataka a za koje su oglašeni odgovornim, kao i
• obezbeđuju potpunost i kvalitet metapodataka u cilju njihovog pronalaženja, popisa i korišćenja od strane subjekata NIGP-a i ostalih korisnika.

Sastavni deo Uredbe predstavljaju prilozi i to:

Prilog 1 koji definiše elemente metapodataka, neophodni radi identifikacije izvora geopodataka, njihove klasifikacije, utvrđivanja geografske lokacije, kvaliteta i validnosti, mogućnosti interoperabilnosti setova i servisa geoprostornih podataka, ograničenja njihove upotrebe i dr.

Prilog 2. koji definiše uputstva o brojnosti i uslovima metapodataka i

Prilog 3. koji definiše polja vrednosti elemenata metapodataka, neophodna u cilju obezbeđivanja interoperabilnosti metapodataka.

Tekst uredbe možete preuzeti OVDE.