Usvojena uredba o praćenju i izveštavanju aktivnosti NIGP-a

Vlada Republike Srbije je na 262. sednici dana 26.06.2020. godine usvojila Uredbu o praćenju i izveštavanju aktivnosti
nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka. Uredba je objavljena u „Služnbenom glasniku RS“ br. 91 od 26.06.2020. godine i stupila je na snagu 04.07.2020. godine.
Ovom uredbom bliže se uređuju pravila za praćenje u pogledu sprovođenja i korišćenja nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka Republike Srbije (u daljem tekstu: NIGP) i izveštavanja Saveta NIGP-a o statusu sprovođenja NIGP-a shodno Zakonu o nacionalnoj infrastrukturi geoprostornih podataka, a u skladu sa INSPIRE direktiva 2007/2/EZ
u Republici Srbiji.
Republički geodetski zavod kao Nacionalna kontakt tačka obavlja poslove prikupljanja podataka za potrebe praćenja i izveštavanja.
Navedena uredbe reguliše sadržaj praćenja aktivnosti sprovođenja NIGP-a i to: pokazatelje za praćenje, dostupnost skupova i servisa geopodataka, usaglašenost skupova geopodataka sa sprovedbenim pravilima za interoperabilnost, kao i za mrežne servise i izveštavanje o rezultatima praćenja aktivnosti sprovođenja NIGP-a.
Takođe, uredbom se definiše sadržina izveštaja o statusu sprovođenja NIGP-a, koja podrazumeva: korelaciju i obezbeđenje kvaliteta, korišćenje NIGP-a, sporazume o deljenju geopodataka, troškove i koristi implementacije uz
definsianje vremenskog okvira za ažuriranje navedenog izveštaja.

Tekst uredbe možete preuzeti OVDE.