Uspešno sprovedena saradnja sa Ministarstvom kulture i informisanja

Nacionalna infrastruktura geoporstornih podataka, tačnije Centar za upravljanje geoprostornim podacima u saradnji sa Ministarstvom kulture i informisanja objavio je novi set podataka koji sadrži nepokretna kulturna dobra za teritoriju cele Republike.

Na digitalnoj platformi a3.geosrbija.rs možete izvršiti uvid u preko 1300 nepokretnih kulturnih dobara, koja obuhvataju:

  • spomenike kulture,
  • prostorno – kulturno istorijske celine,
  • arheološka nalazišta i
  • znamenita mesta.

U ovom setu podataka Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, možete naći i nepokretna kulturna dobra od velikog i izuzetnog značaja, a neka od njih su već na listi UNESCO svetske baštine. Pored osnovnih informacija o lokaciji, svaki spomenik kulture sadrži i kratak opis o samom kulturnom dobru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na fotografiji: Golubački grad, nepokretno kulturno dobro od izuzetnog značaja