Servis za preuzimanje

Servis za preuzimanje geoprostornih podataka u okviru Nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka oformlјen je u skladu sa načelima distribucije geoprostornih podataka.

Ovim servisom omogućen je lak pristup, pretraga i preuzimanje mašinski čitlјivih podataka koji su spremni za dalјu upotrebu, analizu i produkciju.

Preuzeti podaci se mogu koristiti i u GIS softveru za potrebe dalјih analiza.

Servis za preuzimanje podataka u trenutnoj verziji omogućava preuzimanje podataka adresnog registra, registra prostornih jedinica, podataka digitalnog katastarskog plana i nomenklature statističkih teritorijalnih jedinica u različitim formatima: CSV, Xls, JSON, SQLite, GPGK ili GML.

Zahtev za dobijanje naloga se može poslati na elektronsku adresu cugp@rgz.gov.rs, a podnosioci mogu biti organi javne vlasti i to državni organi i organizacije, organi i organizacije teritorijalne autonomije i jedinice lokalne samouprave.