REST API

REST API (RESTful Application Programming Interface) je veb orijentisan servis koji koristi
REST (Representational State Transfer) arhitekturu softvera.

Jednostavnost korišćenja, laka implementacija u bilo kojoj aplikaciji i čitlјivi formati izdvojili su REST arhitekturu softvera kao najsavremeniju u svetu.

REST API Nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka trenutno omogućava transfer podataka adresnog registra , registra prostornih jedinica kao i podataka digitalnog katastarskog plana preko mreže (JSON), sa geometrijom (GeoJSON) u UTM projekciji (EPSG : 32634 – WGS 84 / UTM zona 34N).

REST API servis omogućava našim klijentima da u realnom vremenu sa veoma brzim odzivom mogu koristiti prethodno navedene setove podataka za filtriranje, prikaz i pretragu. Korišćenjem našeg REST API servisa, u svakom momentu možete biti sigurni da posedujete ažurne podatke koji se nalaze i u našoj bazi.

Zahtev za dobijanje naloga se može poslati na elektronsku adresu cugp@rgz.gov.rs, a podnosioci mogu biti organi javne vlasti i to državni organi i organizacije, organi i organizacije teritorijalne autonomije i jedinice lokalne samouprave.