Crowd SDI

Koje podatke upotrebiti ukoliko autortitativni podaci nisu na raspolaganju? Kako ih prikupiti na jeftin način? Kako garantovati njihov kvalitet? Kako ih verifikovati? Kako prikupiti nove podatke? Kako uključiti javnost u procesu donošenja odluka na nacionalnom nivou?

Zajednica je naš pokretač, prepoznajemo njen značaj, upoznajemo njene potrebe i gradimo prostorne registre zajedno.

Republički geodetski zavod, Centar za upravljanje geoprostornim podacima kao odgovor na navedene izazove stvorio je CrowdSDI.

Osnovna uloga aplikacije je da obezbedi mehanizam prikupljanja podataka na terenu koji će se automatski skladištiti u bazu Nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka. Prikupljeni podaci publikuju se kroz Digitalnu platformu, dok se njihova upotreba ogleda u analizama u zavisnosti od slučaja upotrebe ili mogućnosti ažuriranja postojećih i kreiranja novih registara državnih institucija.

Glavne odlike aplikacije odnose se na centralizovan pristup prikupljanja, verifikacije, validacije, publikovanja, distribucije i ažuriranja. Takođe, aplikacija garantuje autentičnost i kvalitet prikupljenih podataka na nov, jedinstven i efikasan način.