Usluge

Nacionalna aplikacija koja omogućava pretraživanje, kreiranje, održavanje i deljenje metapodataka skupova podataka, serija podataka i servisa.

Aplikacija za saradnju između relevantnih nacionalnih i regionalnih zajednica, veb stranica za podršku, obuku, informisanje, ideje i mogućnosti.

Nacionalna veb GIS aplikacija omogućava prikaz, pretraživanje, analizu, transformaciju, kreiranje, deljenje i održavanje geoprostornih podataka Srbije.

Naše usluge

Naše višegodišnje iskustvo upravljanja geoprostornim informcijama usmereno je ka potrebama krajnjih korisnika i inovacijama.
Unapređujemo, menjamo, održavamo prostorne registre, učimo i stvaramo prilike zajedno.

Aplikacija koja predstavlja brzi link do Digitalne platforme.

Servis za preuzimanje standardnih setova podataka u cilju lakše razmene.

Spisak odgovornih organa javne vlasti definisanih od strane Saveta NIGP-a.

Spisak organa koji su nadležni za stvaranje, prikuplјanje i održavanje geopodataka.

Stvaramo prostorne registre zajedno! Mobilna aplikacija za prikupljanje podataka.

Pregled trenutno dostupnih standardnih OGC servisa za razmenu podataka.

Pregled trenutno dostupnih standardnih REST servisa za umrežavanje registara.

Usluga pružanja pomoći prostornih transformacija podataka i promena formata razmene.

Program jačanja kapaciteta lokalnih samouprava i zajednice kroz deljenje znanja i treninge.

Stvaramo standardne registre zajedno! Pomoć pri izradi metodoloških uputstava za harmonizaciju.

Prikaz prostornih podataka u 3D. Veb aplikacija bazirana na Cesium platformi.

Otvoreni setovi podataka odgovornih subjekata NIGP-a.

Pretraga i pregled podataka o parcelama, objektima i adresama.

Pregled trenutno dostupne planske dokumentacije.

Nacionalni katalog investicionih lokacija (Grinfild, Braunfild, Grejfild).

Javni uvid registra prometa nepokretnosti.

Javni uvid u jedninstvenu evidenciju stambenih zajednica.

Javni uvid u podatke o zaštićenim područjima Republike Srbije.

Podaci Republičkog zavoda za statistiku.

Javni uvid u podatke za praćenje poplava 2014. godine.

Fizička i biološka pokrivenost zemljine površine uključujući veštačke površine.

Javni uvid u podatke o kvalitetu vazduha, voda, padavinske, klimatološke i meteorološke stanice.

Javni uvid u registar geografskih imena naseljenih mesta i prostornih objekata.

Javni uvid u podatke seizmičkog hazarda. Podaci Republičkog seizmološkog zavoda.

Pregled trenutno dostupnih geoloških karata. Uključuju stenovito tlo, vodonosne slojeve i geomorfologiju.

Ovaj set podataka sadrži zaštićena nepokretna kulturna dobra, kao i nepokretna kulturna dobra od izuzetnog i velikog značaja.

Set podataka Uprave za polјoprivredno zemlјište – Ministarstvo polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Set podataka koji sadrži informacije o ustanovama kulture za celu teritoriju Republike Srbije za na četiri jezika.

Pregled trenutno dostupnih lokaliteta vezanih za događaje i znamenite ličnosti Prvog svetskog rata.