Uslovi korišćenja

sve

1.    Vaše prihvatanje

Ovo je sporazum (u daljem tekstu: sporazum) između Digitalne platforme Nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka (NIGP) i Vas, korisnika naše aplikacije ili servisa.

U ovom sporazumu, reči Digitalna platforma NIGP-a, odnose se na nas, našu veb lokaciju a3.geosrbija.rs

(u daljem tekstu: aplikaciju ili servis).

Molimo Vas da pročitate politiku privatnosti i uslove korišćenja pre korišćenja naše aplikacije. Ovaj sporazum je pravno obavezujući i uređuje Vašu upotrebu aplikacije. Korišćenjem ili pristupom bilo kom delu naše Digitalne platforme saglasni ste da ćete biti obavezani ovim uslovima korišćenja i politikom privatnosti.

Politika privatnosti i uslovi korišćenja podložni su izmenama i biće objavljene na ovoj stranici, zbog čega od Vas zahtevamo da proverite ovu stranicu jer se ovaj sporazum ili naša politika privatnosti mogu u međuvremenu izmeniti. Vaša dalja upotreba naše aplikacije predstavljaće potvrdu i saglasnost za sve izmene načinjene u okviru politike privatnosti i uslova korišćenja. Ako se ne slažete sa politikom privatnosti ili uslovima korišćenja, odmah prekinite korišćenje naše aplikacije.

2.    Politika privatnosti

Digitalna platforma NIGP-a poštuje Vašu privatnost i posvećena je zaštiti podataka o ličnosti koje nam dostavite. Prikupljanje, držanje, obrada i korišćenje podataka o ličnosti vrše se u skladu sa zakonskim propisima Republike Srbije kojima je regulisana materija zaštite podataka o ličnosti.

Prikupljamo lične podatke kao što su ime i prezime, JMBG, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa samo kada nam se dobrovoljno dostave ponuđenim obrascima ili drugim načinom komunikacije, isključivo u svrhe postupanja po zahtevima korisnika, kako bismo mogli pružiti uslugu koju je korisnik zatražio.

Takođe, prikupljamo podatke o korišćenju Digitalne platforme NIGP-a (cookies – kolačić) i druge tehničke podatke koji nisu lične prirode, a koji nam omogućavaju da Vaše posete učinimo lakšim, efikasnijim i isplativijim tako što Vam pružamo korisnički prilagođen pristup i prepoznajemo Vas kada se vratite na našu aplikaciju.

Kolačić je fajl sa podacima koji se prenosi sa Digitalne platforme NIGP-a na hard disk Vašeg kompjutera. Digitalna platforma NIGP-a šalje kolačić kad je posećujete, tražite ili personalizujete, ili se registrujete za određenu uslugu. Kolačić ne može da čita lične podatke sa Vašeg hard diska ili da čita fajlove kolačića koje su stvorili drugi sajtovi. Podatke koje kolačić može da sadrži su oni koje ste sami dostavili. Prihvatanje kolačića omogućava nam da dobijemo informacije o Vašim pretraživačkim navikama, koje možemo koristiti kako bi personizovali Vaše delovanje i ustanovili modele kretanja naših korisnika. Ovo činimo u cilju utvrđivanja korisnosti naših informacija za korisnike i radi ustanovljenja efikasnosti našeg navigacionog sistema u pomaganju korisnicima da dođu do tih informacija. Kolačići se po pravilu klasifikuju kao kolačići „sesije“ ili „trajni“ kolačići. Kolačići sesije se ne zadržavaju na Vašem računaru nakon što ste zatvorili pretraživač. Trajni kolačići se zadržavaju na Vašem računaru dok ih ne izbrišete ili dok im ne istekne planirano vreme korišćenja.

U cilju poboljšavanja i prilagođavanja Digitalne platforme NIGP-a Vašim potrebama, sakupljamo podatke koji nisu lične prirode, npr. podatke o vrsti programa za pretraživanje, operativnom sistemu i stranicama koje ste posetili.

Digitalna platforma NIGP-a obezbeđuje sigurnost podataka koje nam dostavljate putem industrijski standardizovanih fizičkih, elektronskih i upravljačkih procedura. Kad je to potrebno koristimo SSL – enkripciju kako bi povećao sigurnost prenosa osetljivih podataka. Unutar Digitalne platforme NIGP-a podaci se čuvaju na kontrolisanim serverima sa ograničenim pristupom.

Ako imate pitanja ili nedoumice u vezi sa našim prikupljanjem, korišćenjem ili otkrivanjem Vaših ličnih podataka, molimo da nas kontaktirate na e-mail adresu nsdi@rgz.gov.rs.

3.    Digitalna platforma NIGP-a i uslovi korišćenja

Digitalna platforma NIGP-a koju je razvio Republički geodetski zavod (u daljem tekstu: Zavod) u saradnji sa norveškim partnerom – Statens Kartverk (Norveška agencija za katastar i kartografiju) predstavlja zamenu za dosadašnji izgled kartografskog prikaza Nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka.

Digitalna platforma NIGP-a predstavlja integrisani sistem geoprostornih podataka na državnom nivou koji omogućava korisnicima da identifikuju i pristupe prostornim informacijama iz različitih izvora od lokalnog, preko nacionalnog do globalnog. Na njoj se nalaze zvanični, državni geoprostorni podaci koji korisnicima pružaju veću sigurnost u postupku donošenja važnih odluka s obzirom da su sadržaji bazirani na informacijama dobijenim iz pouzdanih izvora. Objavljeni sadržaj u najvećoj mogućoj meri daje potpune i tačne informacije. Digitalna platforma NIGP-a podrazumeva neograničen pregled podataka, odnosno minimum prava koja čini pravo pronalaska, pregleda i štampe uz napomenu da dobijeni oblik dokumenta ne predstavlja javnu ispravu i da se ne može koristiti kao dokaz u postupcima pred nadležnim organima.

Bez obzira na našu posvećenost u pripremi sadržaja, nismo odgovorni za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu ili neprijatnosti, koja je nastala kao posledica upotrebe bilo nepotpune ili netačne informacije. Korisnici su u potpunosti odgovorni za proveru tačnosti i potpunosti sadržaja koji se na njemu nalaze. Nismo odgovorni za direktnu ili indirektnu štetu ili neprijatnosti koje mogu nastati zbog tehničkih problema ili nedostupnosti. Informacije na Digitalnoj platformi NIGP-a mogu da sadrže tehničke ili topografske greške.

Digitalna platforma NIGP-a sadrži prostorne podatke organa javne vlasti, odnosno subjekata NIGP-a, kao što su na pr. Republički geodetski zavod, Republički zavod za statistiku, Republički seizmološki zavod, Republički hidrometeorološki zavod, Agencija za zaštitu životne sredine, Zavod za zaštitu prirode Srbije, Vojnogeografski institut, kao i jedinice lokalne samouprave i javna preduzeća, a koji se odnose na podatke o zemljištu, objektima, adresama, zaštićenim područjima, nacionalnim parkovima, nadmorskim visinama i sl.

4.    Definicije

U tekstu ovog sporazuma, možemo koristiti određene pojmove, čije značenje je važno da razumete. Lista pojmova nije sveobuhvatna i ne treba je smatrati obavezujućom na način koji bi bio suprotan smislu ovog sporazuma:

„Sporazum“ označava politiku privatnost i uslove korišćenja;

 „Servis“ se odnosi na uslugu koji pružamo preko naše Internet stranice, kao i na našu aplikaciju;

„Aplikacija“ označava Digitalnu platformu NIGP-a koju možemo staviti na raspolaganje putem našeg sajta ili Google prodavnice ili lokacije treće strane koja nudi slične karakteristike onima dostupnim na našem sajtu;

„Sajt“ se odnosi na našu internet stranicu, www.geosrbija.gov.rs;

„Zavod“ „nas“, „mi“ i „naši“ odnosi se na Republički geodetski zavod, naš sajt, aplikaciju ili naš servisu skladu sa kontekstom;

„Korisnik“ se odnosi na Vas, na one koji koriste naš servis, kao i na opštu posetu našem sajtu;

„Vi“ se odnosi na Vas, lice koje stupa u ovaj sporazum sa Republičkim geodetskom zavodom.

5.    Korisnički nalog

Tokom kreiranja korisničkog naloga tražimo da nam dostavite svoje osnovne podatke tj. ime/prezime/naziv i adresu elektronske pošte (e-mail). Možemo tražiti i dodatne informacije ako je potrebno, čija sadržina je definisana u našem obrascu, odnosno uptniku. Prilikom preuzimanja naše aplikacije, možemo sakupiti dodatne informacije, poput Vašeg jedinstvenog broja uređaja ili IP adrese.

Nakon kreiranja naloga biće Vam dodeljeno korisničko ime. Imamo diskreciono pravo za donošenje pozitivne odluke o kreiranju naloga i zadržavamo pravo donošenja negativne odluke uz obaveštenje o neispunjavanju uslova.

Nikada nećemo otkriti Vaše lične podatke trećim licima bez Vaše saglasnosti. Međutim, možemo da pružimo depersonalizovane podatke trećim licima u zbirnom obliku. Zadržavamo diskreciono pravo da ograničimo ili opozovemo Vašu mogućnost da se registrujete ili da koristite Digitalnu platform NIGP-a u bilo koje vreme.

6.    Ograničena licenca i korišćenje Digitalne platforme NIGP-a

Kada koristite našu Digitalnu platformu NIGP-a dobijate dozvolu samo za Vašu upotrebu. To znači da ne možete prodavati Vaše pravo pristupa i korišćenja bilo gde drugo ili bilo kom drugom, podeliti licencu sa bilo kim drugim, obrnutim inženjerstvom ili na bilo koji drugi način pokušati kopirati našu uslugu, servis ili aplikaciju ili pokušati da ostvarite dobit bez našeg izričitog pismenog odobrenja. Čak i ako nudimo našu aplikaciju besplatno, i dalje morate poštovati ove odredbe, a ne kopirati ili na drugi način koristiti našu Digitalnu platform NIGP-a na način koji je zabranjen ovim sporazumom. Kada preuzimate ili koristite našu aplikaciju ne dobijate nikakva vlasnička prava, već dobijate licencu za instaliranje i korišćenje aplikacije u granicama ovog sporazuma.

Kada koristite našu Digitalnu platformu NIGP-a preuzimate punu odgovornost za Vašu upotrebu i saglasni ste da ga ne koristite na načine koji nismo izričito odobrili. Vi ste odgovorni za korišćenje i upotrebu Digitalne platforme NIGP-a, pomoću Vašeg naloga. Saglasni ste da ne pristupate, kopirate ili na drugi način koristite Digitalnu platformu NIGP-a, uključujući našu intelektualnu svojinu i zaštićene znakove, osim ako to nije odobreno ovim uslovima korišćenja ili na drugi način u pisanom obliku. Korišćenjem Digitalne platforme NIGP-a Vi ste:

 • Saglasni da ne predstavljate lažno neku instituciju, osobu ili entitet, ne koristite fiktivno ime ili pogrešno predstavljate svoju pripadnost instituciji, osobi ili entitetu;
 • Saglasni da ne šaljete bilo šta što je nezakonito, štetno za reputaciju, predstavlja uznemiravanje, nepristojnost, uvredljivost i diskriminaciju, kao i bilo koji drugi oblik neprihvatljivog ponašanja;
 • Saglasni da pružite tačne, istinite i precizne podatke;
 • Saglasni da ne prenosite bilo koji zlonamerni ili neželjeni softver;
 • Saglasni da ne kršite bilo koji zahtev, postupak, smernice ili propise mreža povezanih sa Digitalnom platformom NIGP-a;
 • Saglasni da se ne mešate u rad ili remetite rad i nesmetano funscionisanje Digitalne platforme NIGP-a;
 • Saglasni da ne hakujete, ne spamujete ili preko mreže ne ugrožavate naš identitet ili identitet drugih korisnika;
 • Saglasni da delujete u granicama uobičajene pristojnosti kada koristite našu internet stranicu;
 • Saglasni da ne sakupljate ili čuvate lične podatke o drugim korisnicima;
 • Saglasni da ne kršite bilo koji zakon ili propis i da ste Vi isključivo odgovorni za takve prekršaje;
 • Saglasni da ne kopirate, menjate, iznajmljujete, dajete u zakup, pozajmljujete, prodajete, dodeljujete, distribuirate, obnuto inžinjeringujete, dodeljujete sigurnosni interes ili drugačije prenosite bilo kakvo pravo na tehnologiju ili softver na kom su zasnovani aplikacija, sajt ili naš servis;
 • Saglasni da ne uzrokujete ili ne pomažete u cilju uništenja, manipulacije, uklanjanja, onemogućavanja ili oštećenja bilo kog dela naše Internet stranice, uključujući i deindeksiranje ili dešifrovanje bilo kog dela našeg sajta sa sajta treće strane, kao što je traženje njegovog uklanjanja iz pretraživača;
 • Saglasni da ne kršite našu intelektualnu svojinu, osim ako imate našu dozvolu da je koristite na specifičan način.

Ako ste otkriveni u preduzimanju bilo koje pomenute aktivnosti, Vaše povlastice mogu se, po našem nahođenju, prekinuti ili obustaviti. Zadržavamo pravo da suspendujemo ili prekinemo bilo koji nalog u bilo koje vreme bez prethodnog obaveštenja ili objašnjenja. Kršenje navedenih ograničenja, mera zaštite, neovlašćen pristup računarskoj mreži koja podržava Digitalnu platformu NIGP-a, kao i neovlašćen pristup elektronskoj obradi podataka sankcionisano je odredbama Krivičnog zakonika iz grupe krivičnih dela protiv bezbednosti računarskih podataka.

Naš sajt i servis mogu sadržati veze sa drugim sajtovima (kao što su reklame), integrisane proizvode treće strane ili dozvole da takve veze budu poslate. Veza sa internet stranicom treće strane ne znači da mi to podržavamo ili da smo povezani sa njima. Mi ne vršimo kontrolu sajtova trećih strana. Vaš pristup takvim Internet stranicama ili sadržaju na stranicama trećih strana je na Vaš sopstveni rizik i uvek morate pročitati uslove korišćenja i politiku privatnosti internet stranice treće strane pre nego što je upotrebite. Mi nećemo biti odgovorni za bilo kakvu štetu ili gubitak u vezi sa korišćenjem bilo kog sadržaja ili servisa dostupnih na bilo kojoj internet stranici treće strane.

7.    Sigurnost i praćenje podataka

Digitalna platforma NIGP-a zadržava pravo da sakuplja sledeće informacije o svojim korisnicima:

 • Ime domena sa kog je pristupljeno
 • Datum i vreme pristupa

U cilju sigurnosti, pratimo na mreži sav saobraćaj kako bi identifikovali neovlašćeni pokušaji postavljanja ili promene sadržaja, kao i svaki drugi pokušaj koji može da prouzrokuje štetu na Digitalnoj platformi NIGP-a ili računarskom sistemu.

Zadržavamo pravo da isključimo određene korisnike sa servisa u slučaju njihove zloupotrebe. Informacije za navigaciju se mogu koristi od strane lica, koja su ovlašćena za sprovođenje zakona i na osnovu zahteva nadležnog organa za potrebe sprovođenja postupka. Svi koji koriste Digitalnu platformu NIGP-a kao i računarski sistem koji je podržava, izričito pristaju na ovakvo nadgledanje, a ukoliko ono pokaže zloupotrebu ili kriminalne radnje, može se iskoristiti za prijavu nadležnim organima. U interesu svih korisnika, sarađivaćemo sa organima nadležnim za suzbijanje kriminalnih aktivnosti i povrede sistema i mreža.

Nijedan prenos informacija preko Interneta ne može se smatrati potpuno sigurnim. Iako težimo tome da obezbedimo najveću moguću zaštitu, ne možemo garantovati sigurnost razmene podataka između Vas i Digitalne platforme NIGP-a.

8.    Prava intelektualne svojine

Celokupan dizajn Digitalne platforme NIGP-a zajedno sa tekstovima, skriptima, grafikom, interaktivnim funkcijama i zaštićenim znakovima, servisnim znakovima i logotipima sadržanim u njoj su u našem vlasništvu ili su nam licencirani i predmet su autorskih prava i drugih prava intelektualne svojine u skladu sa zakonima Republike Srbije, međunarodnim zakonima i konvencijama. Zadržavamo sva prava koja nisu izričito pomenuta, a odnose na korišćenje aplikacije ili sajta. Saglasni ste da ne učestvujete u korišćenju, kopiranju ili distribuciji bilo čega sadržanog u okviru sajta ili aplikacije osim ako smo za to dali izričito pismeno odobrenje.

9.    Sadržaj

Kada pošaljete bilo koji sadržaj putem Digitalne platforme NIGP-a, dajete nam ne-ekskluzivnu, trajnu, besplatnu, univerzalnu, prenosivu licencu za prikazivanje, javno izvođenje, distribuciju, skladištenje, emitovanje, prenos, reprodukciju, modifikovanje, pripremu derivata i sve druge načine korišćenja i ponovnog korišćenja celokupnog ili dela Vašeg sadržaja i svega što možemo napraviti sa Vašim sadržajem putem Digitalne platforme NIGP-a ili bilo kojeg drugog medijuma koji trenutno postoji ili će postojati u budućnosti, pod uslovom da smo iste prethodno anonimizirali ili agregirali. Zadržavamo pravo prezentovanja u vezi sa Vašim sadržajem i korišćenja Vašeg sadržaja za oglašavanje i promociju Digitalne platforme NIGP-a. Od nas se ne zahteva hostovanje, prikazivanje ili distribucija bilo kog sadržaja i mi možemo odbiti da prihvatimo ili prenesemo sadržaj i možemo ukloniti ili izbrisati sadržaj u bilo kom trenutku.

10. Garancije

Ne dajemo nikakve izjave ili garancije u pogledu prodaje našeg servisa ili njegove pogodnosti za bilo koju određenu namenu. Saglasni ste da nas oslobađate od bilo koje odgovornosti koju bismo mogli imati u vezi sa ovim sporazumom ili našim servisom, iz razloga koji uključuju, ali ne ograničavaju se na neuspeh našeg servisa, nemarnost ili bilo koji drugi prekršaj. U meri u kojoj važeći zakon ograničava oslobađanje od odgovornosti, saglasni ste da prema Vama možemo biti odgovorni samo za zakonski minimun iznosa štete, ukoliko je kao takav propisan.

Saglasni ste da na bilo koji način nismo odgovorni za štetu koju prouzrokuju treća lica koja mogu koristiti naše servise, uključujući ali ne ograničavajući se na ljude koji krše prava intelektualne svojine, ometaju ekonomske odnose, čine klevetu ili vrše bilo kakve druge prekršaje prema Vama.

Nismo odgovorni za bilo kakav neuspeh našeg servisa ili treće strane, uključujući bilo kakve kvarove ili poremećaje, neblagovremenu isporuku, planiranu ili neplaniranu, namernu ili nenamernu, na našoj Internet, stranici koja onemogućava pristup našoj veb lokaciji privremeno ili trajno.

Pružanje našeg servisa Vama zavisi od Vaše saglasnosti sa ovim i svim drugim delovima ovog sporazuma. Ništa u odredbama iz ove tačke 10. „Garancije“ neće se tumačiti kako bi se ograničila opštost prvog stava ove tačke.

11. Ograničenje odgovornosti

Ni u kom slučaju mi, niti naši zaposleni ili lica koja smo angažovali za obavljanje poslova nećemo biti odgovorni za: direktnu, indirektnu, slučajnu ili posledičnu štetu koja je rezultat bilo koje greške, omaške ili netačnosti sadržaja; imovinsku ili neimovinsku štetu, koja je rezultat Vašeg pristupa i korišćenja našeg servisa; neovlašćeni pristup ili korišćenje naših servera i/ili bilo kojeg ili svih ličnih podataka; ometani ili prekinuti prenos ka ili od naših servisa; skrivene ili vidne nedostatke, bagove, viruse, trojance ili sl., koji se mogu preneti na ili preko naših servisa od strane treće strane; greške ili propuste u bilo kojem sadržaju ili za bilo koji gubitak ili štetu bilo koje vrste koja je nastala kao rezultat Vaše upotrebe bilo kog sadržaja koji je objavljen, emitovan, prenet ili na drugi način stavljen na raspolaganje preko naših servisa ili sajta, bilo na osnovu garancije, sporazuma, bespravno ili na bilo koji drugi način, i bez obzira da li je korisnik upoznat sa mogućnošću takve štete ili ne. Navedeno ograničenje odgovornosti primjenjivaće se u najvećoj meri koja je dozvoljena zakonom.

Vi konkretno potvrđujete da nećemo biti odgovorni za sadržaj ili klevetu, uvredljivo ili nezakonito ponašanje bilo koje treće strane i da rizik od navedene štete u Vašoj odgovornosti.

U slučaju bilo kakvog problema prema Vama ili trećim licima u vezi sa ovim sajtom, servisom ili bilo kojim sadržajem, saglasni ste da će jedino sredstvo biti prestanak korišćenja ovog sajta odnosno servisa. Nismo odgovorni prema Vama ili trećim licima zbog bilo kakve štete, povrede ili potraživanja koja proizilazi iz Vaše upotrebe bilo kojeg servisa preuzetog sa naše stranice.

Nadalje, navodimo važne detalje ovog Sporazuma koji utiču na Vaša prava i pravna sredstva:

 • Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za bilo koji sadržaj korisnika koji je postavljen, skladišten, poslat ili prenet nama, ili za bilo koji gubitak ili štetu koja može nastati kao posledica sadržaja korisnika, uključujući, ali ne ograničavajući se na klevete, uvrede, neistine, ili nepristojnost;
 • Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za bilo koji zahtev, radnju, molbu, zahtev za arbitražu ili tužbu u vezi sa povredom ili štetom koja proizilazi iz bilo kog ili kakvog pravnog ili bespravnog korišćenja našeg servisa;
 • Vaša sposobnost da koristite ili interagujete sa ovim sajtom je privilegija, a ne pravo, a mi zadržavamo pravo da po našem isključivom izboru preduzmemo bilo koju radnju koju smatramo pravilnom, bez prethodne najave, kako bi sprečili bilo kakvo kršenje, sproveli bilo kakve odredbe ili ispravili bilo kakva navodna kršenja ovog sporazuma ili bilo kog važećeg zakona.

Mi nećemo biti odgovorni iz bilo kog razloga za štetu, čak i ako smo upozoreni na mogućnost takve štete. U slučaju da je ova klauzula zabranjena ili ograničena važećim zakonom, naša odgovornost će biti ograničena na zakonski minimum. Ne tvrdimo da je naša usluga odgovarajuća ili dostupna za korišćenje na drugim lokacijama. Oni koji pristupaju ili koriste servis iz drugih pravnih sistema to rade po sopstvenoj volji i odgovorni su za poštovanje lokalnog prava.

12. Obeštećenje

Saglasni ste da obezbedite i štitite nas i naše zaposlene, kao i lica koja smo angažovali po osnovu ugovora, od svih potraživanja, šteta, obaveza, gubitaka, troškova ili dugova (uključujući, bez ograničenja, i plaćanja po advokatskim tarifama) koji proizilaze iz Vaše upotrebe i pristupa našem servisu; povrede bilo koje odredbe ovog sporazuma; povrede bilo kojeg prava treće strane, uključujući bez ograničenja bilo koje autorsko pravo, svojinsko pravo ili pravo privatnosti ili bilo koje tvrdnje da je bilo koji od Vaših sadržaja prouzrokovao štetu trećoj strani. Ova obaveza obeštećenja ima pravno dejstvo i nakon prestanka važenja ovog sporazuma i Vašeg korišćenja našeg servisa.

Takođe, saglasni ste da imate dužnost da nas zaštitite protiv gore navedenih zahteva i da u takvim slučajevima možemo zahtevati od Vas, kada je to potrebno, da snosite troškove zastupanja advokata po našem izboru, odnosno razumne advokatske troškove, sudske troškove i naknade. U slučaju zahteva navedenih u ovoj tački, može doći do poravnanja sa strankom/strankama, koje su podnosioci zahteva, u kom slučaju nezavisno od toga, Vi ćete biti i dalje odgovorni za štetu kao da je sudski postupak i dalje toku.

13. Viša sila

Saglasni ste da nismo odgovorni prema Vama za bilo šta za šta smo inače odgovorni, ako je to rezultat događaja izvan naše kontrole, uključujući, ali ne ograničavajući se na višu silu, rat, pobunu, nerede, terorizam, kriminal, nedostatak radne snage (uključujući zakonite i nezakonite štrajkove), poremećaj poštanskog saobraćaja, poremećaj komunikacija, neuspeh ili nedostatak infrastrukture, nedostatak materijala ili bilo koji drugi događaj izvan naše kontrole.

14. Punovažnost

U slučaju da se utvrdi da je neka odredba ovog sporazuma nezakonita, u suprotnosti sa drugom odredbom sporazuma ili da ju je na drugi način nemoguće ispuniti, sporazum će ostati na snazi kao da je sklopljen bez te odredbe. Ako se dve ili više odredbi ovog sporazuma smatraju suprotnim jedna drugoj, imamo isključivo pravo da izaberemo koja odredba ostaje na snazi.

15. Zadržavanje

Zadržavamo sva prava koja nam pripadaju prema odredbama ovog sporazuma kao i prema odredbama važećih zakona. Naše neizvršavanje bilo koje posebne odredbe ili odredbi ovog sporazuma ili bilo kog važećeg zakona ne treba tumačiti kao naše odricanje od prava na izvršenje iste odredbe pod istim ili različitim okolnostima u bilo koje vreme u budućnosti.

16. Prestanak i raskid sporazuma

Možemo prekinuti ili obustaviti servis ili Vaš nalog ili bilo koju drugu uslugu koju Vam pružamo po našem nahođenju bez objašnjenja i obaveštenja, uz nastojanje da u većini slučajeva pružimo blagovremeno objašnjenje. Ako želite da raskinete ovaj sporazum, dužni ste da poštujete odgovarajuću proceduru za raskid. Otkazivanje može dovesti do brisanja bilo kog sadržaja koji ste dostavili Digitalnoj platformi NIGP-a. Pojedine odredbe ovog sporazuma, ostaju na snazi i nakon prestanka sporazuma (klauzula preživljavanja) uključujući, bez ograničenja, odredbe o vlasništvu, odricanju od garancije, obeštećenju i ograničenju odgovornosti.

17. Prenos ovlašćenja

U skladu sa ovim sporazumom ne možete dodeliti Vaša prava i/ili obaveze bilo kojoj drugoj strani bez naše prethodne pismene saglasnosti. Naša prava i/ili obaveze prema ovom sporazumu možemo dodeliti bilo kojoj drugoj strani po našem nahođenju.

18. Izmene/dopune

S vremena na vreme možemo izmeniti/dopuniti ovaj sporazum. Prilikom izmene/dopune ovog sporazuma ažuriraćemo ovu stranicu i naznačiti datum kada je izvršena poslednja izmena/dopuna. Možete odbiti da se složite sa izmenama i dopunama, ali ako to učinite, morate odmah prestati koristiti naš sajt i naš servis. Morate posetiti ovu stranicu svaki put kada dođete na našu veb stranicu i pročitati je i složite se sa sadržajem ako je izmenjen/dopunjenu odnosu na datum kada ste se poslednji put složili sa sporazumom.

19. Primena zakona

Ovaj sporazum je sačinjen u skadu sa pozitivnim zakonskim propisima Republike Srbije koja se na njega primenjuju.

20. Nadležnost

U slučaju da je nemoguće rešiti spor sporazumnim putem, bilo kakav spor nastao u vezi sa ovim sporazumom, uključujući sva pitanja koja se tiču njegovog postojanja, važenja ili prestanka biće u nadležnosti Osnovnog suda u Beogradu.

21. Posebni sporazumi

Moguće je da se između nas i korisnika zaključi poseban sporazum ili ugovor. Uslovi korišćenja i/ili politika o privatnosti potpisana između nas i korisnika u takvom sporazumu prevladaće, odnosno imaju jaču pravnu snagu u odnosu na uslove korišćenja i politiku privatnosti, koji su objavljeni na sajtu, odnosno koji su sadržina ovog sporazuma.

Poslednja izmena:  01.03.2018. godine