Učešće predstavnika RGZa na konferenciji „6-ti NIPP i INSPIRE dan“

U periodu od 11.09. do 12.09.2014. godine, održana je konferenciji „6-ti NIPP i INSPIRE dan“ u prostorijama Geodetskog fakulteta u Zagrebu.

Dani Infrastrukturnih prostornih podataka 2014-te godine održani su 11. i 12. septembra u zajedničkoj organizaciji Državne geodetske uprave i Geodetskog fakulteta u prostorijama fakulteta. Na ovogodišnjoj konferenciji prisustvovalo je 150 učesnika.

Prvog dana održana je radionica za članove radnih grupa NIPP-a.

Drugog dana konferencije održan je „6-ti NIPP i INSPIRE dan“ u velikoj dvorani Geodetskog fakulteta u Zagrebu. Konferencije su činile četiri sesije u kojima su bili predstavljeni radovi o donošenju INSPIRE direktive u državna zakonodavstva, nacionalnim geoportalima, izgradnji infrastrukture podataka Dunavske regije, infrastrukturi prostornih podataka u slučaju poplava i td.

Konferenciju je otvorila mr. Ljerka Marić načelnica Sektora za infrastrukturu prostornih podataka, a službeni deo zajednički su predstavili dekan Geodetskog fakulteta prof. dr. Miodrag Roić i direktor Državne geodetske uprave dr. Danko Markovinović.

Predavači po pozivu:

  • Christina Wasström, INSPIRE Co-ordinator at Lantmäteriet

  • Michael Lutz, Scientific Project Manager at European Commission,Joint Research Centre

  • Dr. Vlasta Tutiš, Pomoćnica direktora Državnog hidrometeorološkog zavoda

RGZ se predstavio radom pod naslovom „VEB SERVISI RGZa KOJI DOPRINOSE RAZVOJU E-UPRAVE ZASNOVANI NA INSPIRE DIREKTIVI“, čiji su autori Daniel Milojević i Vuk Jevtić.

U radu se daje prikaz trenutno dostupnih servisa kao i onih servisa koji se razvijaju od strane Republičkog geodetskog zavoda. Akcenat je dat korišćenju WMS servisa koji su kreirani za potrebe sanacija šteta prouzrokavanih poplavama u maju 2014.godine u Srbiji. Republika Srbija kao zemlja koja teži ulasku u Evropsku uniju se pridružila drugim članicama EU u implementaciji INSPIRE direktive. Jedan od najbitnijih ciljeva je harmonizacija setova podataka i njihovo deljenje između državnih (javnih) institucija.

Rad je izazvao veliku pažnju prisutnih, naročito u delu u kojem su prezentovani veb servisi RGZa.

Apstrakt rada je objavljen u Zborniku radova konferencije.

Rad se može preuzeti u datoteci za preuzimanje.