Učešće na GIS Forumu 2018

Na poziv GIS Centra zaposleni u Republičkom geodetskom zavodu, u Centru za upravljanje geoprostornim podacima, učestvovali su dana 15. maja 2018. godine na „GIS Forumu“ sa prezentacijom na temu Zakon o nacionalnoj infrastrukturi geoprostornih podataka.

Konferenciji „GIS Forum“ prisustvovali su stučnjaci za GIS iz različitih državnih, javnih i privatnih institucija iz zemlje i regiona, a sve u cilju razmene znanja, iskustava i ideja.

Predstavnica Centra za upravljanje geoprostornim podacima istakla je najznačajnije novine koje donosi Zakon o NIGP-u, kao i pozitivne efekte njegove implementacije na GIS zajednicu.

Prezentacijom zakona omogućeno je učesnicima da se upoznaju sa predstojećim aktivnostima Centra za upravljanje geoprostornim podacima na uspostavljanju i održavanju NIGP-a, kao i mogućim oblicima saradnje sa proizvođačima podataka i njihovim korisnicima u okviru NIGP-a.

Prisutni su izrazili veliko interesovanje za međusobno sarađivanje radi učešća u proizvodnji i korišćenju prostornih podataka, objedinjenih u zajedničkoj infrastrukturi koja će rezultirati nizom benefita za javni i privatni sektor.