TAIEX ekspertska misija o transpoziciji INSPIRE direktive

Ekspertska misija o transpoziciji INSPIRE direktive održana je u Beogradu od 19. do 21. maja 2014. godine.

Uz podršku Evropske komisije, preko TAIEX instrumenta pomoći, organizovana je ekspertska misija za podršku transpozicije INSPIRE direktive u nacionalni zakonodavni okvir. TAIEX je instrument za tehničku pomoć i razmenu informacija kojim upravlja Generalni direktorat za proširenje. TAIEX pruža pomoć novim članicama Evropske unije, zemljama kandidatima i zemljama Zapadnog Balkana u procesu usklađivanja domaćih propisa sa pravnim tekovima Evropske unije.

Prema Nacionalnom programu za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije za period 2013-2016 (National Plan for the Adoption of the Acquis – NPAA) Republički geodetski zavod određen je za odgovornu instituciju za transpoziciju INSPIRE direktive kroz donošenje zakona o NIGP-u.

Ekspertska misija organizovana je u cilju pronalaženja rešenja za definisanje adekvatnog pravnog okvira i odgovarajućih uslova za implementaciju INSPIRE direktive. Osnovni predmet rasprave tokom misije je bio Nacrt zakona o NIGP-u pripremljen od strane radnog tima.

Misija je realizovana uz podršku eksperata iz evropskih nacionalnih katastarskih i kartografskih institucija:

  • Ulla Kronborg Mazzoli iz Danskog minstarstva za životnu sredinu – Danska agencija za geopodatke

  • Tomaž Petek iz Geodetske uprave Republike Slovenije

Eksperti su aktivno uključeni u INSPIRE implementaciju na nacionalnom nivou i u realizaciju ključnih evropskih projekata u oblasti geoinformacija. Pored toga, imaju ulogu nacionalne kontakt tačke za koordinaciju prema Evropskoj komisiji.

Tokom misije obuhvaćene su sledeće teme:

  • Upoznavanje sa nacionalnim iskustvima u Danskoj i Sloveniji i izazovima u INSPIRE implementaciji

  • Dobra praksa na kreiranju tehničkog okvira na evropskom nivou

  • Prikaz statusa u srpskom geo-sektoru

  • Upoznavanje sa Nacrtom zakona o NIGP-u

  • Razmatranje otvorenih pitanja i preporuke za definisanje rešenja

  • Izazovi u formulisanju i realizaciji strateških ciljeva NIGP-a

Pored predstavnika Republičkog geodetskog zavoda, misiji su prisustvovali članovi radnih timova za pripremu nacrta zakona o NIGP-u i strategije, kao i predstavnici drugih institucija koje aktivno učestvuju u uspostavljanju NIGP-a.

Zahvaljujući ogromnom iskustvu i angažovanju eksperata, kao i aktivnom učešću prisutnih, tokom diskusije razjašnjena su mnoga otvorena pitanja i date preporuke za definisanje pojedinih zakonskih rešenja. Eksperti su ocenili da Nacrt zakona o NIGP-u u potpunosti prenosi osnovne principe INSPIRE direktive i postavlja dobru osnovu za održivu primenu u praksi.

Imajući u vidu ogromne štete izazvane poplavama u Srbiji, naglašena je ključna uloga pouzdanih, blagovremenih i dostupnih informacija o prostoru za donošenje planova za odbranu i ublažavanje posledica nepogoda. Samo kroz koordinirane aktivnosti, kao što je primena INSPIRE direktive, mogu se obezbediti relevantne geoinformacije za pravovremeno delovanje u kriznim situacijama.