Studenti iz Slovenije u poseti Republičkom geodetskom zavodu

Grupa studenata Fakulteta za upravu Univerziteta u Ljubljani sa kolegama sa Fakulteta organizacionih nauka posetili su Republički geodetski zavod.

Prof. dr Nataše Petrović sa Fakulteta organizacionih nauka u okviru jednonedeljne posete Beogradu studenata Univerziteta u Ljubljani, organizovala je da studenti prisustvuju predavanju o Nacionalnoj infrastrukturi geoprostornih podataka. Direktor Republičkog geodetskog zavoda Borka Drašković pozdravio je prisutne, a zaposleni RGZ-a predstavili su  Nacionalnu infrastukturu geoprostornih podataka, njen značaj i trenutni status u Srbiji uz interaktivno učešće prisutnih i pravljenje paralela sa praksom u Sloveniji.

Takođe, održana je interaktivna prezentacija Nacionalnog portala Geosrbija kroz koju su predstavljeni novi projekat Investicionih mapa, Metakatalog, Digitalna platforma, otvoreni podaci, servis za preuzimanje, CrowdSDI i REST. Teme su bile važnost međuinstitucionalne saradnje, postojanje standarda, gradnja kapaciteta i mogućnosti koje savremene tehnologije donose. Napravljen je osvrt na podatke nastale od strane zajednice i njihove korisnike. Poseban naglasak je stavljen kako na zaštitu podataka o ličnosti tako i na uspostavljene procedure koje povećavaju transparentnost u radu državnih organa čime se pored javnosti postiže i opšte povećanje kvaliteta usluga i krajnjih proizvoda. Korisnici na ovaj način postaju dodatni element u uspostavljanju kontrolnih procesa za otkrivanje grešaka koje nisu vidljeve na osnovu samih podataka. Nakon prezentacije studenti su izrazili želju za da se detaljnije upoznaju sa radom Republičkog geodetskog zavoda sa akcentom na povećanje vidljivosti i promociju značaja geoprostornih podataka kako na nacionalnom tako i na međunarodnom nivou.

Tekst preuzet sa sajta Republičkog geodetskog zavoda