SPOT5 mozaik satelitskih snimaka na geoportalu

Na geoportalu je objavljen mozaik teritorije Republike Srbije izrađen na osnovu snimaka SPOT5 satelitskog sistema obezbeđenih kroz IGIS projekat.

U okviru projekta „Uspostavljanje nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka i Centra za daljinsku detekciju Republike Srbije – zasnovano na IGIS sistemu“, kroz saradnju Republičkog geodetskog zavoda sa kompanijom „Airbus Defence and Space”, obezbeđeni su snimci satelitskog sistema SPOT5.

Satelitski snimci su prikupljeni tokom 2011. godine za teritoriju Republike Srbije. Obrada satelitskih snimaka i izrada satelitskog mozaika urađena je u softverskom sistemu Pixel Factory. Ortorektifikacija satelitskih snimaka urađena je korišćenjem digitalnog modela terena rezolucije 30m, koji je generisan na osnovu podataka digitalnog modela terena proizvedenog u okviru CARDS projekta.

Rezolucija SPOT5 mozaika je 2.5m, pri čemu je položajna tačnost ± 5m. Mozaik je kreiran u ETRS89 prostornom koordinatnom sistemu u UTM projekciji za zonu 34N.

SPOT5 mozaik dostupan je korisnicima za uvid na geoportalu „GeoSrbija“. Pored toga, korisnici iz državnih organa koji imaju pristup INSPIRE web portalu iz IGIS projekta mogu koristiti servise za pregled SPOT5 mozaika i drugih podataka.

Za sve dodatne informacije obratite se Odeljenju za fotogrametriju i daljinsku detekciju na tel. 011/715-2689.