Snimci TerraSarX i Pleiades satelitskih sistema na geoportalu

Satelitski snimci obezbeđeni kroz IGIS projekat su publikovani na geoportau.

U okviru IGIS projekta kroz saradnju Republičkog geodetskog zavoda sa kompanijom „Airbas Defense and Space” obezbeđeni su radarski i satelitski snimci za hitne slučajeve za područja pogođena poplavama.

Na geoportalu „Geosrbija“ dostupni su sledeći podaci za praćenje efekta poplava:

  • Radarski snimak TerraSarX rezolucije 8,25m snimljen 24. januara 2011.

  • Radarski snimak TerraSarX rezolucije 8,25m snimljen 16. maja 2014.

  • Područja sa vodenim površinama izazvanih poplavama detektovanim na osnovu radarskih snimaka od 16. maja 2014. i sa stanjem reka i stalnih vodenih površina od 24. januara 2011.

  • Satelistki snimak Pleiades rezolucije 0,5m za područje opštine Krupanj snimljen 21. maja 2014.

Prostorni podaci od interesa za praćenje efekata poplava su dostupni na geoportalu u kategoriji Poplave 2014.

Više informacija o podacima obezbeđenim u IGIS projektu za krizne situacije su dati u metapodacima na strani za pregled metapodataka.

Republički geodetski zavod će nastaviti da publikuje na geoportalu podatke iz IGIS projekta i drugih izvora za praćenje posledica poplava.