Sednica Saveta NIGP-a

Osma sednica Saveta NIGP-a održana je 23. aprila 2014. godine

Na osmoj sednici članovi Saveta NIGP-a razmatrali su pitanja prema dnevnom redu:

 1. Usvajanje dnevnog reda

 2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice

 3. Razmatranje dokumenta „Detaljan prikaz i analiza rezultata upitnika o stanju u geosektoru“ i davanje saglasnosti za publikovanje

 4. Usvajanje godišnjeg izveštaja o aktivnostima na osnivanju NIGP-a za 2013. godinu

 5. Predstavljanje trenutnih aktivnosti na uspostavljanju NIGP-a

 6. Razno

U cilju sagledavanja trenutnog stanja i potreba za razvoj urađena je analiza stanja u geosektoru. Preko upitnika prikupljeni su odgovori od organizacija svih nivoa državne uprave, javnih preduzeća, naučno-obrazovnih ustanova, privatnog sektora i drugih subjekata koji proizvode ili koriste geopodatke. Na osnovu sveobuhvatne statsističke obrade i pregleda odgovora na upitnik radni tim je uradio analizu i dao preporuke za dalji razvoj. Na sednici je data saglasnost za publikovanje Analize rezultata upitnika o stanju u geosektoru.

S obzirom na zakonsku obavezu o izveštavanju Vlade Republike Srbije o aktivnostima na uspostavljanju NIGP-a, Savet NIGP-a je pripremio i usvojio godišnji izveštaj za 2013 godinu. U izveštaju su date informacije o realizovanim aktivnostima i projektima koji su bitni za uspostavljanje NIGP-a.

Pored toga, članovi Saveta NIGP-a su informisani od strane predstavnika RGZ o najvažnijim trenutnim aktivnostima, kao i tekućim i planiranim projektima koji se odnose na NIGP i to:

 • Status izrade Nacrta zakona o NIGP-u

 • Učešće predstavnika RGZ u pregovaračkoj grupi 27 za životnu sredinu i sektorskim radnim grupama za programiranje međunarodne pomoći IPA II

 • TAIEX ekspertska misija za podršku izradi Nacrta zakona o NIGP-u

 • PROFID projekat za izradu tehničke specifikacije za nacionalni geoportal

 • Predlog IMPULS projekta: Infrastruktura za prostorne informacije u regionu Zapadnog Balkana, finansiran od strane Švedske agencije SIDA

 • Predlog projekta Svetske banke: Projekat upravljanja nepokretnostima u Srbiji

 • Status razvoja web portala iz IGIS projekta.

Planirano je da se na sledećoj sednici razmatra Nacrt zakona o NIGP-u.