Sastanak upravnog odbora IMPULS projekta

Održan je redovni sastanak nacionalnih koordinatora i upravnog odbora IMPULS projekta.

Redovni sastanak nacionalnih koordinatora i upravnog odbora IMPULS projekta održan je u Zagrebu 13. i 14. aprila. Na sastanku su, pored predstavnika Republičkog geodetskog zavoda, učestvovali i predstavnici katastarsko-kartografskih institucija regiona koji su učesnici IMPULS projekta kao i predstavnici Lantmaterieta.

Na sastanku nacionalnih koordinatora razgovarano je o tekućim i usaglašavane su buduće aktivnosti institucija učesnica projekta. Takođe je razmatran status projekta u prvom kvartalu 2016. godine i polugodišnji izveštaj implementacije projekta (novembar 2015. – april 2016.). Na sastanku se raspravljalo i o problemima i predlozima za unapređenje i usaglašavanje radnog plana za 2016. godinu. Ovom prilikom su takođe svi prisutni kratkim prezentacijama upoznali svoje kolege iz regiona o tekućim aktivnostima, inicijativama i projektima unutar svake institucije.

Sastanak nacionalnih koordinatora je ujedno poslužio i kao priprema za sastanak Upravnog odbora IMPULS projekta, čiji članovi su direktori svih institucija iz regiona koje su učesnice projekta.

Na sednici Upravnog odbora raspravljalo se o izveštaju o radu za period novembar 2015. – april 2016. godine, planu rada za 2016. godinu, saradnji institucija nakon završetka projekta kao i saradnji IMPULS projekta i Eurogeographics-a. Istaknuto je zadovoljstvo realizacijom aktivnosti projekta i dogovorene su aktivnosti za 2016. godinu. Posebno je bila interesantna diskusija o saradnji u okviru ELF-a (European Location Framework), projekta u kojem Republički geodetski zavod učestvuje od 29.02.2016. godine kao jedina institucija iz regiona Zapadnog Balkana, koju su prezentovali izvršni direktor Eurogeographics-a, Majk Kori i Patricia Sokačova, menadžer za komunikacije Eurogeographics-a.