Sastanak upravnog odbora ELF projekta

Dana 15.03. i 16.03.2016. godine u Pragu, Republika Češka, održan je redovan godišnji sastanak Upravnog odbora ELF projekta.

Redovni sastanak Upravnog odbora ELF projekta (European Location Framework) održan je dana 15.03. i 16.03.2016. godine u Pragu, Republika Češka, sa ciljem da se donesu neke od ključnih odluka za buduće funkcionisanje projekta, prezentuje dosadašnji rad i rezultati na projektu, da se iznesu problemi sa kojima se projekat suočava i da se razmotre budući koraci.

Sastanak je bio prilika i da se novi partneri na projektu, među kojima je i Republički geodetski zavod, predstave i bliže upoznaju sa pravima i obavezama koji proističu članstvom u projektu, postignutim rezultatima kao i budućim planovima.

Republički geodetski zavod je zvanično postao članica projekta 29.02.2016. godine potpisivanjem sporazuma koji je zaključen između Evropske komisije i Konzorcijuma, koji kao pravni subjekat predstavlja Norveška kartografsko-katastarska institucija „Statens Kartverk“.

ELF predstavlja evropsku platformu za prostorne podatke kroz koju će korisnici širom Evrope imati lak pristup harmonizovanim prostornim podacima, što je od velikog značaja za investitore, čime će se podstaći i privredni razvoj uključenih zemalja.