Sastanak u okviru EAS 3 projekta

Dana 13. avgusta 2019. godine u Republičkom geodetskom zavoda održan je sastanak u okviru Projekta Additional development of EU environment approximation for air, chemicals and horizontal acquis – EAS 3.

Sastanku su prisustvovali članovi projektnog tima Marko Slokar, Jitka Faugnerova, Jana Bašistova i Dušan Pihler, kao i Snežana Prokić iz Ministarstva zaštite životne sredine i zaposlene u Centru za upravljanje geoprostornim podacima.

Фотографија са састанка ЕАС 3.
Učesnici sastanka


Projekat EAS 3 ima za cilj pružanje tehničke podrške daljem usklađivanju pravnog i institucionalnog okvira sa pravnim tekovinama EU u oblasti životne sredine, a naročito za potrebe Pregovaračke grupe 27 koja se odnosi na životnu sredinu i klimatske promene.


U okviru Projekta planirana je izrada planova za direktnu implementaciju specifičnih direktiva (DSIP), od kojih se jedan odnosi na primenu INSPIRE direktive. Ovaj dokument će predstavljati jasano definisan presek stanja i opis daljih koraka koje nadležne institucije treba da preduzmu u procesu planiranja i sprovođenja aktivnosti s ciljem potpune transopzicije INSPIRE direktive.


Na sastanku je razmatran sadržaj DSIP-a, i u tom smislu vršene su njegove izmene i dopune, usaglašen je plan rada za naredni period, preciziran opis zadataka domaćih i stranih eksperata, kao i rokovi za realizaciju definisanih aktivnosti.


Dogovorena je preliminarna agenda za sastanak Radne grupe za INSPIRE direktivu, koji je planiran za 24. septembra 2019. godine. Kroz rad Radne grupe očekuje se ostvarivanje visokog stepena saradnje između nadležnih institucija, koja će doprineti efikasnoj implementaciji INSPIRE direktive.