Sastanak radnih grupa za NIGP

Zajednički sastanak radnih grupa NIGP održan je 27. novembra 2014. godine.

Radna grupa za saradnju, Radna grupa za pravni okvir i Radna grupa za tehnički okvir održale su zajednički sastanak 27. novembra 2014. godine, radi razmatranja statusa trenutnih aktivnosti i planiranja daljeg rada na uspostavljanju NIGP.

Prema dnevnom redu na sastanku je urađen osvrt na rezultate realizovane u prethodnom periodu, pregled statusa trenutnih aktivnosti i tekućih projekata, kao i planiranje predstojećih aktivnosti. Imajući u vidu da je neophodno u potpunosti transponovati INSPIRE direktivu u toku je izrada nacrta zakona o NIGP. Zbog toga predstavljena su najbitnija rešenja definisana nacrtom zakona o subjektima NIGP, temama prostornih podataka, tehničkoj infrastrukturi, deljenju podataka, koordinacionoj strukturi i finansiranju. Pri tome naglašena su otvorena pitanja o kojima treba dodatno raspravljati.

Članovi radnih grupa su upoznati o učešću u radu Pregovaračke grupe 27 – Životna sredina i klimatske promene kroz informisanje o pitanjima razmatrim tokom skrininga. Razmenjene su informacije o mogućnosti definisanja tokom pregovaračkog procesa adaptacijionog perioda za punu implementaciju pojedinih komponenti. Dodatno se razgovaralo o razvoju strategije daljeg razvoja, pri čemu treba obuhvatiti pravni, administrativni i finansijski aspekt. Pored toga, prisutni su upoznati o radu INSPIRE MIG (Maintenance and Implementation) grupe kroz informisanje o ulozi, organizacionoj strukturi, članovima, zadacima i registru eksperata.

U daljem radu predstavljeni su rezultati IGIS projekta na prikupljanju podataka o prostoru, kreiranju proizvoda i servisa zasnovanih na implementaciji savremene tehnologije. U okviru projekta obezbeđen je širok spektar topografsko-kartografskih proizvoda kao što su: ortofoto; više serija mozaika satelitskih snimaka; digitalni model visina; visoko precizni digitalni model terena na osnovu LiDAR snimanja; 3D topografska baza podataka na osnovu stereorestitucije; dizajn i priprema topografskih karata; izrada tematskih karata primenom daljinske detekcije za aplikacije u oblastima poljoprivredi i životne sredine, web portali za sa servisima za pristup i razmenu geo-proizvoda iz projekta i drugih izvora. Pored toga, predstavljeni su projekti koji se oslanjaju na kapacitete razvijene u okviru IGIS projekta i to: IPA projekat za izradu mapa rizika od poplava na osnovu LiDAR snimanja; razvoj LPIS sistema za identifikaciju parcela koje se koriste za poljoprivrednu proizvodnju; izrada registra napuštenog obradivog zemljišta i dr.

Dodatno su predstavljeni status i ciljevi tekućih projekta: PROFID projekat za izradu tehničke specifikacije za razvoj nacionalnog geoportala i prateće tehničke infrastrukture, kao i osnovne komponente predloga projekta Svetske banke o upravljanju nepokretnosti u Srbiji.

Razmatrane su dalje aktivnosti i planovi za uspostavljanje NIGP-a u narednoj godini. Predloženo je da se dalji rad usmeri na rešavanje otvorenih pitanja identifikovanih pri izradi nacrta zakona o NIGP-u; izradu nacrta strategije NIGP-a za predstojeći period do 2020. godine; praćenje statusa uspostavljanja NIGP-a i izveštavanje prema implementacionom pravilima za INSPIRE Monitoring and Reporting i dr.

Članovi radni grupa aktivno su učestovali u raspravi i izneli svoje stavove o trenutnim aktivnostima i daljem razvoju. Posebno je istaknuta sve jače izražena potreba za međuinstitucionalnom saradnjom i učešće u realizaciji zajedničkih projekata da bi se ispunili zahtevi na implementaciji pojedinih zakonskih rešenja iz drugih sektora. Ukazano je na važnost stvaranja povoljnih uslova za razmenu prostornih podataka i uklanjanje prepreka u pristupu podacima i servisima. Dogovoreno je da se na sledećem sastanku razmene informacije o aktuelnim projektima drugih institucija koji mogu doprineti uspostavljanju NIGP-a.