Sastanak nacionalnih koordinatora IMPULS projekta

U Jevleu se, na sastanku nacionalnih koordinatora, 2-3 februar, detaljno razgovaralo o predlozima i sugestijama za uspešnu implementaciju projekta

Nakon uvoda od strane švedskih eksperata, razgovaralo se o zajedničkoj viziji i budućim aktivnostima na projektu. Izvedena je zajednička vežba vizuelizacije i planiranja procesa i aktivnosti i razmatrana je njihova uzajamna interakcija. Tokom ove vežbe određeni su i indikatori učinka i rizici za svaku aktivnost.

Takođe je razmotren i novi pilot projekat, a zatim i aplikacija koja bi poslužila za bolju komunikaciju i razmenu dokumenata između učesnika projekta.

Još jednom je određen i budžetski okvir za IMPULS projekat i definisan je sadržaj za internet stranicu koja će poslužiti za prezentaciju IMPULS projekta.

Na kraju, kratkim prezentacijama nacionalni koordinatori upoznali su kolege iz regiona o aktivnostima, inicijativama i projektima unutar svojih organizacija.