Sastanak MIG grupe (INSPIRE Maintenance and Implementation Group)

U periodu od 10.4.-11.4.2014. u Aroni(Italija) održan je drugi sastanak MIG ekspertske grupe u organizacijii JRC.

Evropska komisija donela je u novembru 2012. godine odluku o formiranju ekspertske grupe za INSPIRE implementaciju i održavanje (Commission Expert Group on INSPIRE Implementation and Maintenance – INSPIRE MIG).

Uloga i zadaci INSPIRE MIG su sledeći:

  • Razmena iskustava i dobre prakse u vezi sa sprovođenjem INSPIRE direktive i implementacionih pravila;

  • Identifikovanje i upućivanje na rešavanje prioritetnih pitanja kojima se treba baviti u održavanju INSPIRE direktive, implementacionih pravila i tehničkih uputstava;

  • Definisanje bitnih pitanja koja se odnose na INSPIRE implementaciju, uključujući tehnologije, standarde, metode, institucionalne mere koje treba usvojiti, kao upućivanje predloga za Komisiju;

  • Priprema i redovno ažuriranje programa rada INSPIRE održavanja i implementacije koji treba da se dogovore između INSPIRE odbora i Komisije.

Sastanak je organizovao JRC- zajednički istraživački centar EU. Sastanku su prisustvovali članovii MIG-a iz gotovo svih zemalja članica EU i pridruženi članovi iz Norveške, Švajcarske i Srbije. Ovo je drugi sastanak MIG grupe a Web konferencije ove grupe održavaju se skoro svake nedelje.

Tokom sastanka razmatrane su sledeće teme:

  • ARE3NA (A Reusable INSPIRE Reference Platform) je projekat koji promoviše Open Source software koji može biti od koristi zemljama koje rade na implementaciji INSPIRE direktive a koji se već uspešno koristi u nekim zemljama članicama EU. Sastanku su prisustvovali predstavnici Open Source projekta 52°North koji su prezentovali svoje softversko rešenje SOS (Sensor and Observation Service) servisa koji prikuplja rezultate iz različitih senzora, ima svoj Web interfejs za pristup i kontrolu senzora, mogućnost njihovog daljinskog čitanja i alarmiranja u zavisnosti od rezultata.

  • Kontrola pristupa podacima tj. rešavanje problema zaštićenih servisa i podataka i pristupa njima, pri čemu treba uzeti u obzir da zemlje članice imaju različita zakonska rešenja o licenciranju i pravima pristupa i korišćenje podataka. Predstavljen je Open Data projekat, kao i aktivnosti MIG-a na AAA (Authorization, Authentication, Acounting) projektu koji promoviše jedinstveni pristup zaštite podataka i servisa.

  • Praćenje i izveštavanje (Monitoring&Reporting), s aspekta mogućnosti da se podaci monitoringa preuzmu iz metapodataka sa Geoportala EU i sa nacionalnih Geoportala.

  • Validacija i testiranje podataka i servisa, ne samo da li su oni u saglasnosti sa standardima nego i validacija performansi samih servisa.

  • Definisanje i korišćenje jedinstvenih identifikatora INSPIRE objekata kao što su: metapodaci, servisi, dokumenti.. Naglašen je značaj upotrebe jedinstvene sintakse kod identifikatora kako bi se omogućila Web pretraga i otkrivanje bez obzira o kojoj zemlji članici EU je reč.

Takođe, bilo je reči i o tematskim projektima koje planiraju JRC i EEA (Europian Enviromental Agency) u saradnji sa MIG-om i o značaju njihove implementacije na evropskom nivou, pri čemu su predloženi kontrola kvaliteta vazduha, Marine projekat (kontrola kvaliteta voda) i sl.

Razmatrani su i problemi GML jezika, mogućnost pojednostavljenja i lakšeg objašnjenja pravila vezanih za opis prostornih podataka. Kao mogućnost opisa podataka spomenut je i RDF format (resource description framework), standardni format za opis podataka na web-u, a za koji se može reći da daje precizniji opis pri čemu je jednostavniji za interpretaciju od XML i GML.

Pored toga, organizovane su i radionice sa temom razmena podataka i servisa i modeli licenciranja, prikupljanje INSPIRE metapodataka za pan-evropski Open Data portal i dr.