RGZ na konferenciji PLAC III projekta

Predstavnici Republičkog geodetskog zavoda, zaposleni u Centru za upravljanje geoprostornim podacima, učestvovali su na Uvodnoj konferenciji PLAC III (Policy & Legal Advice Center) projekta, koja je održana 16. aprila pod pokroviteljstvom Ministarstva za evropske integracije.

Na konferenciji održanoj u Narodnoj banci Srbije zvanično je predstavljen EU IPA projekat Pravna podrška pregovorima – PLAC III, čija će realizacija doprineti harmonizaciji nacionalnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU. Tema konferencije odnosila se na značaj usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama Evropske unije što je, pored ubrzanja procesa evropskih integracija Srbije, jedan od ciljeva projekta.

Fotografija preuzeta sa:
http://euinfo.rs/plac3/vesti/plac-iii-cilj-je-ubrzanje-procesa-evropske-integracije-srbije/

Vođa projektnog tima Andrej Engelman predstavio je projekat koji će trajati do jula 2021. godine, a čija vrednost iznosi 2,76 miliona evra. Prisutnima su se obratili i dr Vladimir Ateljević, savetnik ministra za evropske integracije, Mateja Norčić Štamcar, zamenik šefa delegacije Evropske unije u Srbiji i prof. dr Tanja Miščević, šef Pregovaračkog tima za vođenje pregovora Republike Srbije i EU. Istaknuto je da će kroz PLAC III projekat biti pružena podrška Vladi Srbije tokom procesa harmonizacije nacionalnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU pre svega kroz angažovanje stručne pomoći na unapređenju postojećeg i izradu novog zakonodavstva, kao i na jačanju kapaciteta institucija nadležnih za vođenje pregovora sa EU.

Fotografija preuzeta sa:
http://euinfo.rs/plac3/vesti/plac-iii-cilj-je-ubrzanje-procesa-evropske-integracije-srbije/

Republički geodetski zavod aktivno učestvuje u radu radne grupe za izradu Pregovaračke pozicije za Poglavlje 27 – Životna sredina i klimatske promene.

Kroz PLAC III projekat RGZ će dobiti pravnu podršku za punu transpoziciju i implementaciju INSPIRE direktive u nacionalno zakonodavstvo, kao i za aktivnosti kojima će se doprineti jačanju kapaciteta institucije.

Fotografija preuzeta sa:
http://euinfo.rs/plac3/vesti/plac-iii-cilj-je-ubrzanje-procesa-evropske-integracije-srbije/