RGZ na INSPIRE Konferenciji 2016

INSPIRE Konferencija 2016 bila je posvećena razmatranju zakonskih i tehničkih rešenja u implementaciji INSPIRE Direktive, izazovima u interoperabilnosti, načinu finansiranja unapređenja infrastrukture geoprostornih podataka i razvojnim aktivnostima.

Tokom konferencije koja je organizovana u Barseloni, Španija, od 26. do 30. septembra, prezentovana su primenjena rešenja i planirane aktivnosti na implementaciji INSPIRE Direktive u Evropi kroz plenarne sesije, prezentacije i radionice.

Evropska unija je poslednjoj deceniji usvojila brojne zakonske okvire u cilju zaštite i očuvanja životne sredine. Sedmi Program zaštite životne sredine EU kojim se imlementira Evropska politika zaštite životne sredine je identifikovao prioritene ciljeve i utvrdio da primena INSPIRE Direktive EU predstavlja jedan od instrumenata za postizanje ciljeva u oblastima koji su definisane kao prioriteti.

Implementacija INSPIRE Direktive omogućava efikasniju razmenu prostornih podataka na nacionalnom nivou i u oblasti prekogranične saradnje i njihovo efikasnije korišćenje. To zahteva efikasnu saradnju svih javnih institucija i visok nivo zakonske i tehničke kompatibilnosti, što se i sprovodi u okviru Jedinstvenog digitalnog tržišta EU.

U okviru INSPIRE Konferencije Republički geodetski zavod je aktivno učestvovao na Radionici: Finansiranje unapređenja infrastrukture prostornih podataka, koju su organizovali FAO, Svetska banka, UNECE i EC JRC. Na radionici je Republički geodetski zavod prezentovao značajne razvojne projekte i primere javnog-privatnog partnerstva koji su uticali na implementaciju infrastrukture geoprostornih podataka u Republici Srbiji kao i buduće razvojne planove u ovoj oblasti u periodu 2016-2020.

Takođe, na konferenciji je prezentovan i regionalni IMPULS Projekat u čijoj implementaciji pored drugih nacionalnih institucija, učestvuje i Republički geodetski zavod i čiji je osnovni cilj pružanje podrške nacionalnim katastarskim i kartografskim institucijama zapadnog Balkana u prilagođavanju svog poslovanja zahtevima INSPIRE Direktive.

Predstavnici Republičkog geodetskog zavoda su iskoristili priliku da u Barseloni posete i regionalni centar Španskog direktorata za katastar gde su imali priliku da se upoznaju sa njihovom organizacionom strukturom, sistemom rada i principima poslovanja.