Registar prostornih jedinica dostupan svima

Republički geodetski zavod omogućio je slobodan pristup setu podataka od nacionalnog značaja – Registru prostornih jedinica i time obezbedio raspolaganje ovim podacima bez ograničenja u korišćenju i objavljivanju.

Od 14.12.2019. godine kada  je stupio na snagu Zakon o izmeni zakona o republičkim administrativnim taksama (Sl. glasnik RS 86/2019), svi zainteresovani mogu preuzeti bez naknade registar prostornih jedinica putem servisa za otvorene podatke nacionalne infrastrukture geoprostonih podataka: https://geosrbija.rs/usluge/otvoreni-podaci-nigp/. Podaci su dostupni u sledećim formatima: CSV, JSON, XLSX, SQLite, GPKG, GML.

Dostupnost, pouzdanost i ažurnost prostornih podataka predstavljaju okosnicu razvoja države i društva. Zbog važnosti razmene podataka i njihove dalje distribucije u okviru Nacionalne infrastrukture geoprostornih podakata (NIGP), otvoreni podaci NIGP-a imaju za cilj da se besplatno omogući svim građanima, državnim institucijama i privredi efikasnije korišćenje prostornih podataka javnog sektora.

Registar prostornih jedinica je javna evidencija koja sadrži alfanumeričke i geoprostorne podatke o prostornim jedinicama, uključujući i hijerarhiju prostornih jedinica i istorijske podatke. Prostorne jedinice koje sadrži registar prostornih jedinica su: Republika, autonomna pokrajina, upravni okrug, jedinica lokalne samouprave (grad Beograd, grad, opština), gradska opština, katastarski srez, katastarska opština, naseljeno mesto, mesna zajednica, statistički krug, popisni krug i prostorne jedinice definisane nomenklaturom statističkih teritorijanih jedinica.