Radionica u okviru SPATIAL projekta

U Republičkom geodetskom zavodu, 04. i 05. februara 2019. godine, održana je radionica na temu izgradnje i dalјeg razvoja Centra za upravljanje geoprostornim podacima. Radionicu su vodile kolege iz holandske agencije za katastar, zemlјišnu administraciju i kartografiju – Katastar, Gabi Anink, Ervin Folmer i Dorus Kruse.

Radionica je koncipirana u skladu sa strateškim cilјevima RGZ-a koje se odnose na unapređenje NIGP-a i otvaranja mogućnosti za potpunu elektronsku komunikaciju sa korisnicima. Predstavlјeni su novi trendovi, tehnologije, značaj interoperabilnosti, primena standarda i implementacija koncepta otvorenih podataka.

Poseban akcenat je stavlјen na rad sa korisnicima kroz primere najbolјe prakse na osnovu iskustava u Holandiji, a putem praktičnih vežbi prikazan je postupak definisanja usluge koja je prilagođena korisnicima (posredstvom direktne komunikacije sa korisnicima) kao i ekonomska vrednost takve usluge.

Izvor: rgz.gov.rs