Radionica Osnovno znanje o NIGP i uključivanje zaintresovanih strana

U okviru švedskog donatorskog projekta IMPULS u Gävle-u u Kraljevini Švedskoj 25. i 26. novembra u prostorijama Lantmäteriet-a održana je radionica na temu „Osnovno znanje o NIGP i uključivanje zaintresovanih strana“.

Radionici su prisustvovali predstavnici katastarsko-kartografskih institucija iz regiona zapadnog Balkana, kao i predstavnici zaintresovanih korisnika u okviru radnog paketa 6 – Benefiti IMPULS projekta. Radionicu je vodio švedski ekspert Anders Riden.

Prvog dana radionice bilo je reči o kooperaciji između nacionalnih zaintresovanih korisnika zemalja učesnica, a predstaljen je i primer saradnje nordijskih zemalja u okviru projekta Nordiskt tesprojekt (Nording Datasharing Project). Diskutovano je o strategijama vezanim za podatke: koji podaci i iz kojih agencija su potrebni, kako pristupiti tim podacima, kako će se koristiti, ko je odgovoran za koje podatke, kao i o tome koje su obaveze zaintresovanih korisnika. Poseban osvrt je bio na institucijama iz oblasti rizika, krize i hazarda.

Kao primer za „use case” za upravljanje u kriznim situacijama predstavljen je Makedonski informacioni sistem šumskih požara. Ovaj sistem objedinjuje podatke iz različitih izvora, a cilj je brzo i efikasno delovanje u kriznim situacijama. Sistem je kompletno razvijen na open source rešenjima i javno je dostupan za sve korisnike.

Drugog dana radionice razmenjena su iskustva o trenutnim dostignućima u oblasti NIGP kao i o unapređenju saradnje i podizanja svesti o geoprostornim informacijama. Dogovoreno je da se napravi upitnik koji će biti podeljen zaintresovanih korisnika u svim zemljama učesnicama vezan za trenutno stanje i budući razvoj i razmenu prostornih informacija. Na kraju drugog dana radionice eksperti iz švedske kompanije Carmenta predstavili su svoj servis ResQMap za reagovanje u kriznim situacijama. Tipični primer korišćenja ovog sistema je podrška komandnim centrima službi za hitno delovanje, a takođe i graničnoj policiji.

Na radionici je učestvovao predstavnik RGZ koji je prezentovao trenutno stanje NIGP i saradnju zaintresovanih korisnika u zemlji. Jedan od zaključaka radionice bio je da je do sada najviše rezultata u oblasti geoportala i servisa ostvario Republički geodetski zavod.