Radionica o ključnim registrima u okviru SPATIAL projekta

Održana dvodnevna radionica 23. i 24.05.2018. u RGZ-u u okviru holandskog SPATIAL projekta.

Holandsko Ministarstvo spoljnih poslova, kroz program Matra, opredelilo je sredstva od preko pola miliona evra za donatorski projekat SPATIAL koji se realizuje u zemljama zapadnog Balkana, sa posebnim fokusom na Republiku Srbiju i Republiku Makedoniju. Cilj projekata je jačanje profesionalnog pristupa informacijama o zemljištu. Akcenat projekta je na razvoju Nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka čija je svrha da se na jednom mestu i na moderan i efikasan način obezbedi pristup prostornim informacijama od značaja za donošenje odluka, bilo u hitnim situacijama, kada je potrebno znati npr. broj ljudi ugroženih požarom, ili prilikom redovnih aktivnosti planiranja proširenja industrijskih zona ili gradskih naselja i dr.

U fokusu projekta je i upoznavanje javnosti sa ključnim registrima koje vodi RGZ, kao što su katastar nepokretnosti, adresni registar, registar prostornih jedinica, registar geografskih imena, topografske karte, kao i njihovo povezivanje sa ključnim registrima Republike Srbije poput registra građana, registra privrednih subjekata, registra prebivališta u cilju uspostavljanja efikasne državne uprave u čemu je Holandija najbolja u Evropi. Podaci iz evidencija koje vodi RGZ imaju direktan uticaj na svakodnevni život pojedinca, počev od toga da svako od nas mora imati ličnu kartu sa tačnom adresom stanovanja i kućnim brojem, do važnosti da naša vlasnička prava na nepokretnost budu garantovana.

Eksperti iz Holandije Caroline Groot i Barbra Janssen su predstavile koji su ključni registri u Holandiji, koje uslove moraju da ispune ključni registri, kao i zakonsku regulativu. Radionici su pored predstavnika Republičkog geodetskog zavoda prisustvovali i predstavnici Ministrstva državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstva unutrašnjih poslova, Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu i Agencije za privredne registre koji su kroz diskusiju došli do određenih saznanja i ideja koje će uvrstiti u zakone iz ove oblasti koji su trenutno u izradi.

Opšti zaključak je da je radionica organizovana u pravo vreme i da je izuzetno korisna za sve institucije koje su uzele učešće.