Radionica o implementaciji INSPIRE u Dunavskom regionu

Radionica o implementaciji Dunavske strategije i INSPIRE direktive održana je u Beogradu u periodu od 3-5 novembra 2014. godine.

U organizaciji Udruženog istraživačkog centra Evropske komisije (EC Joint Research Centre – JRC), Svetske banke i FAO održana je radionica o implementaciji INSPIRE direktive u Dunavskom regionu. Republički geodetski zavod je bio domaćin i koorganizator radionice koja se održala u Beogradu u periodu od 3. do 5. novembra 2014. godine. Radionici su prisustvovali JRC tim, predstavnici Svetske banke i FAO, predstavnici zemalja iz Dunavskog regiona (članovi Danube_net grupe), predstavnik Evropske agencije za životnu sredinu, predstavnik Geonovum-a (izvršni odbor za NSDI u Holandiji), kao i predstavnici srpskih institucija.

Radionica je organizovana u okviru projekta „Danube Reference Data and Service Infrastructure – DRDSI“ (Infrastruktura referentnih podataka i servisa za Dunavski region) koji implementira JRC u saradnji sa članovima Danube_net grupe, koju čine nacionalni predstavici 14 zemalja iz sliva reke Dunav. Cilj DRDSI projekta je podrška primeni Dunavske strategije kroz podršku implementaciji INSPIRE direktive u Dunavskom regionu. U 2013. godini pokrenut je DRDSI projekat radi obezbeđenja tehničke infrastrukture koja će omogućiti pristup harmonizovanim skupovima prostornih podataka od interesa za Dunavski region. Projekat doprinosi realizaciji Dunavske strategije kroz obuhvatanje podataka za četiri vertikalna prioriteta: zaštita životne sredine; plovnost; navodnjavanje i razvoj poljoprivrede i proizvodnja energije.

Radionica je organizovana u tri tematske celine:

  1. Radionica o DRDSI projektu; 3. novembar 2014. godine

  2. Open Data i infrastruktura prostornih podataka u Centralnoj i Istočnoj Evropi; 4. novembar 2014. godine

  3. INSPIRE obuka; 5. novembar 2014. godine

Prvog dana radionica je posvećena razmatranju statusa aktivnosti na realizaciji DRDSI projekta sa članovima Danube_net grupe. Diskutovalo se o stepenu napretka projektnih aktivnosti na identifikaciji i dokumentovanju postojećih skupova podataka od interesa za implementaciju Dunavske strategije.

Profesor Miroslav Vesković, rektor Novosadskog univerziteta i koordinator Grupe za upravljanje prioritetne oblasti 7 (obrazovanje i ICT) u okviru Dunavske strategije, upoznao je prisutne o trenutnim aktivnostima i mogućnostima Srbije da doprinese implementaciji strategije. Nacionalni predstavnici iz Danube_net grupe prezentovali su status u svojim zemljama. Posebna pažnja je data identifikaciji mogućih nedostataka i zajedničkih pitanja od intersa za 14 zemalja učesnica.

Radionica „Open Data i infrastruktura prostornih podataka u Centralnoj i Istočnoj Evropi“ organizovana je uz podršku Svetske banke i FAO u cilju podsticanja razgovora o izazovima sa kojima se susreću proizvođači podataka u Centralnoj i Istočnoj Evropi pri otvaranju podataka za javni pristup. Posebno su razmatrana iskustva zemalja članica Evropske unije pri implementaciji INSPIRE direktive.

Pomoćnici direktora Republičkog geodetskog zavoda, Miljana Kuzmanović-Kostić i Saša Đurović otvorili su radionicu i zahvalili se organizatorima na prilici da budu domaćini skupa. Tokom radionice diskutovalo se o mogućnostima uspostavljanja saradnje i učešća u zajedničkim projektima za podršku kreiranja okvira za slobodni pristup informacijama o prostoru.

Pored toga, srpski predstavnici iz sektora bitnih za implementaciju projekta prezentovali su nacionalna iskustva u oblastima koje su prioritetne za implementaciju Dunavske strategije. Tom prilikom predstavljene su najvažnije aktivnosti na uspostavljanju NIGP-a i rezultati IGIS projekta koji mogu bitno doprineti realizaciji DRDSI projekta. Takođe, predstavljene su aktivnosti u oblasti zaštite životne sredine i status realizacije LPIS projekta u Srbiji.

Gospodin Alessandro Annoni, rukovodilac JRC – Digital Earth and Reference Data Unit i DRDSI projekta, predsedavao je okruglim stolom na kome se diskutovalo o mogućnostima podrške od strane Svetske banke i FAO zemljama u Centralnoj i Istočnoj Evropi kroz projekte koje podržavaju implementaciju INSPIRE direktive i primenu politika za slobodan pristup informacijama. Razgovaralo se o idejama za pilot projekte koji će povezati proizvođače podataka i korisnike kako bi se obezbedilo bolje korišćenje podataka o prostoru, pri čemu je naglašeno da je prioritet međusektorska i prekogranična saradnja.

Trećeg dana je održana obuka o INSPIRE direktivi. Obuku je održao Vlado Cetl sa Geodetskog fakulteta iz Zagreba. Obuka je organizivana radi upoznavanja sa osnovnim principima i komponentama za implementaciju direktive i održana je kroz sledeće sesije:

  • Svrha INSPIRE direktive i odnosi sa drugim oblastima

  • INSPIRE principi, komponente i implementacija

  • Podaci obuhvaćeni INSPIRE direktivom

  • Praktični primeri i iskustva

Pored toga, razgovaralo se o pitanjima i izazovima koji se javljaju pri uspostavljanju NIGP-a, odnosno implementaciji INSPIRE tehničkih zahteva, kao i potrebi za kreiranje povoljnog institucionalnog okvira za saradnju i razmenu podataka.

Obuci su prisustvovali predstavnici zemalja iz regiona i nacionalni predstavnici iz ministarstava, zavoda, agencija, organa autonomnih pokrajina i lokalnih samouprava, javnih preduzeća, naučno-obrazovnih ustanova i privatnog sektora koji proizvode ili koriste geopodatke.