Radionica nacionalnih koordinatora u okviru IMPULS projekta

U periodu od 27.03. do 29.03.2018. godine u Javleu u Švedskoj u organizaciji švedske uprave za kartografiju, katastar i registraciju zemljišta Lantmateriet održana je radionica nacionalnih koordinatora u okviru IMPULS projekta na temu: „Razvijeni procesi koordinacije i uvod u izradu modela za deljenje podataka, prepreke i dalji rad“.

Radionici nacionalnih koordinatora u okviru IMPULS projekta prisustvovali su predstavnici nacionalnih agencija za kartografiju i katastar za područje zapadnog Balkana koji su zajedno sa švedskim ekspertima i predstavnikom hrvatske Državne geodetske uprave aktivno razmatrali teme koje se odnose na institucije koje su nadležne za ulogu koordinatora za uspostavljanje i održavanje nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka.

Radionica je bila podeljena u dva dela, tako da se prvi deo odnosio na ulogu, odgovornosti i organizacionu struktura nacionalnih koordinatora, a drugi na uvodna razmatranja modela deljenja podataka. Tokom oba dana teme su razrađivane prezentacijom trenutnog i planiranog stanja unutar svake institucije, nakon čega je kao rezultat aktivne i uzajamne diskusije usledio zajedniči zaključak u smisli jasno definisanih zadataka nacionalnih koordinatora. Rad se odvijao i kroz niz praktičnih zadataka postavljenih od strane švedskih eksperata koji su poslužili kao vid testiranja trenutne uloge i organizacione strukture nacionalnih koordinatora.

Zajedničko shvatanje i svrha modela deljenja podataka je takođe definisano kao rezultat prethodno popunjenog upitnika od strane svake institucije učesnice, a koji se odnosio na definisanje setova geopodataka, njihove vlasnike i korisnike, kao analizu zakonskih propisa u cilju nesmetanog deljenja, odnosno razmene, pristupa i korišćenja geopodataka. U vezi sa navedenom temom u narednom periodu planirano je i organizovanje nacionalnih radionica na kojima će se zajedno sa zainteresovanim stranama diskutovati o modelu razmene geopodataka.

Učešće i rezultati ove radionice bili su od velike koristi za koordinaciju aktivnosti iz oblasti uspostavljanja i održavanja nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka, s obzirom da je shodno predlogu Zakona o nacionalnoj infrastrukturi geoprostornih podataka, koji se trenutno nalazi pred usvajanjem u skupštinskoj proceduri propisano da Republički geodetski zavod, kao Nacionalna kontakt tačka obavlja niz poslova iz navedene oblasti.