Radionica IMPULS projekta

22. marta 2016. godine u Beogradu je, u organizaciji Republičkog geodetskog zavoda, održana Nacionalna radionica radne grupe 6: Upravljanje rizikom i prevencija IMPULS projekta na temu „Karta zemljišnog pokrivača“.

Pored predstavnika Republičkog geodetskog zavoda radionici su prisustvovali i predstavnici brojnih nacionalnih institucija, a svoja iskustva u saradnji na nacionalnom i evropskom nivou sa prisutnima podelila je gđa. Asa Sehlestedt ekspert IMPULS projekta.

Radionicu su otvorili pomoćnik direktora Sektora za informatiku i komunikacije, gdin. Veselin Bakić, i načelnica Odeljenja za topografiju gđa. Jelena Matić Varenica, koji su naglasili značaj prostornih podataka i ulogu Republičkog geodetskog zavoda u oblasti upravljanja i prevencije rizika. Usledilo je upoznavanje sa temom Zemljišni pokrivač i INSPIRE direktivom, o čemu je govorila gošća iz Švedske jedna od učesnika u pisanju INSPIRE tehničke specifikacije za temu Zemljišni pokrivač iz Švedske geodetske uprave (Lantmateriet).

Prisutni su bili u prilici da čuju i razmene iskustva sa ekspertom u vezi sa specifikacijom zemljišnog pokrivača i preporukama i zahtevima INSPIRE direktive. Status izrade Karte osnovnog zemljišnog pokrivača u Republici Srbiji, dosadašnja iskustva i planove predstavio je gdin. Marko Bugarski iz Sektora za topografiju i kartografiju Republičkog geodetskog zavoda.

U popodnevnoj sesiji radionice ekspert iz Švedske je prisutne upoznala sa izradom Karte zemljišnog pokrivača u Švedskoj i ELF (European Location Framework) projektom, kao i implementacijom NATURA 2000 projekta u Švedskoj, nakon čega je usledila konstruktivna diskusija predstavnika RGZ-a i nacionalnih institucija o mogućnostima korišćenja prostornih podataka u oblasti praćenja promena, predikcije i adekvatnog reagovanja na klimatske promene, prostornog planiranja, kao i o razmeni podataka među institucijama.