Prvi sastanak INSPIRE MIG-Policy

Prvi sastanak podgrupe INSPIRE MIG-Policy održan je 15. septembra 2014. godine u Briselu.

Ekspertska grupa za INSPIRE implementaciju i održavanje (Commission Expert Group on INSPIRE Implementation and Maintenance – INSPIRE MIG) je osnovana 8. aprila 2013. godine. Članovi INSPIRE MIG ekpertske grupe su predstavnici nacionalnih kontakt tačaka. Pored zemalja članica, u radu INSPIRE MIG mogu učestovati predstavnici EFTA zemalja i zemalja kandidata za pristupanje Evropskoj uniji. Republički geodetski zavod učestvuje u radu MIG-Policy kao posmatrač.

INSPIRE MIG se sastoji od dve podrgupe:

  1. Stalna podgrupa za strateški i politički aspekt: MIG-Policy

  2. Stalna podgrupa za tehnički aspekt: MIG-T

Osnovna uloga MIG-Policy je razmatranje i usmeravanje daljeg razvoja INSPIRE, kao i drugih povezanih aktivnosti prema usvojenom radnom programu. MIG-T ima zadatak da razmatra i daje predloge za razvoj tehničkog aspekta INSPIRE održavanja i implementacije.

U organizaciji Evropske komisije, Udruženog istraživačkog centra (JRC) i Evropske agencije za životnu sredinu (EEA) održan je prvi sastanak podgrupe MIG-Policy 15. septembra 2014. godine u Briselu.

Na sastanku se raspravljalo o predlogu radnog programa INSPIRE MIG ekpertske grupe pripremljenog od strane MIG-T na osnovu informacija dobijenih od zemalja članica. Radnim programom predviđeno je realizovanje 21 aktivnosti za identifikovane oblasti koje su bitne za dalju implementaciju. Tokom sastanka razmatralo se definisanje principa i kriterijuma za identifikovanje prioriteta za realizaciju navedenih aktivnosti u skladu sa potrebama i raspoloživim kapacitetima.

Na osnovu rasprave predloženo je da se radnim programom da prioritet za aktivnosti: definisanje i održavanje web strane o najčešćim pitanjima; validacija i testiranje usaglašenosti podataka i servisa; registri; proširenje tehničke specifikacije za preuzimanje Earth Observation podataka; metapodaci; ažuriranje tehničkih specifikacija za aneks I; tematski klausteri; unapređenje informacija za praćenje implementacije; održavanje XML šeme; piloti za primenu INSPIRE.

Pored toga, predstavljene su inicijative za pripremu nacionalnih izveštaja, postojeći i planirani pilot projekati. Naglašeni su izazovi sa kojima se susreću zemlje članice u implementaciji kao što su „open data“ pristup za razmenu podataka i kompleksnost tehničkih uputstava i specifikacija za harmonizaciju podataka i servisa.