Prezentacija Republičkog geodetskog zavoda i saradnja sa lokalnom samoupravom

U organizaciji Stalne konferencije gradova i opština održan sedmi sastanak GIS mreže 12. aprila 2017. godine u Beogradu

Na sastanku ove najstarije SKGO mreže, koji je organizovan u saradnji sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, prisustvovalo je više od 50 predstavnika gradova i opština, a tema skupa bila je uspostavljanje informacionih sistema o prostoru na nacionalnom i lokalnom nivou.

Predstavnici Republičkog geodetskog zavoda, Vesna Protulipac i Đorđe Vuković predstavili su tekuće aktivnosti na unapređenju kvaliteta podataka adresnog registra i uspostavljanju registra stambenih zajednica. Za kvalitet ovih registara od ključnog je značaja dobra saradnja između lokalnih samouprava i RGZ-a, a zaključak ovog skupa je da je saradnja značajno bolja.

Predstavnik Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture prisutnima je predstavio koncept informacionog sistema o stanju u prostoru, koji bi trebalo da se uspostavi na nacionalnom nivou, kao sastavni deo nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka.

Ekspert iz iz Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije predstavio je Analizu kapaciteta lokalnih samouprava za uspostavljanje i vođenje lokalnih informacionih sistema o prostoru. Analiza je pokazala da lokalne samouprave nisu započele da vode ove informacione sisteme, prvenstveno zbog toga što je Zakon o planiranju i izgradnji nedorečen u pogledu sadržaja ovih informacionih sistema. Analiza je pokazala da je za njihov dalji razvoj potrebna saradnja sa ministarstvom i drugim organizacijama sa republičkog nivoa.

Prisutni su pozvani da daju svoje sugestije na predlog zaključaka i preporuka analize, koja će nakon usvajanja na Odboru za urbanizam SKGO biti prosleđena resornom ministarstvu. Prezentacije su održali i predstavnici lokalnih samouprava iz Novog Pazara i Aleksinca. Oba projekta rezultat su podrške Evropskog Progresa.