Poziv za dostavljanje ponuda za realizaciju PROFID projekta

PROFID je 02. juna 2014. godine uputio poziv za dostavljanje ponuda za konsultanske usluge za izradu tehničke specifikacije za nacionalni geoportal prema INSPIRE zahtevima.

Projektni fond za institucionalni razvoj (PROFID) objavio je oglas za nabavku konsultanskih usluga za realizaciju projekata „Usklađivanje sa EU zakonodavstvom u oblasti Infrastrukture geoprostornih podataka kroz definisanje Tehničke specifikacije za izradu novog Nacionalnog geoportala u skladu sa INSPIRE zahtevima“.

Tehnička specifikacija će biti osnova za razvoj tehničkog rešenja za nacionalni geoportal.

Tenderska dokumentacija je dostupna za preuzimanje od 02. juna 2014. godine na web strani www.par-profid.rs. Rok za dostavu ponuda je 16. jun 2014. godine