Potpisan sporazum o finansiranju projekta RGZ-a iz PROFID sredstava

U Vladi Republike Srbije potpisan je sporazum o finansiranju projekta „Usklađivanje sa EU zakonodavstvom u oblasti Infrastrukture geoprostornih podataka kroz definisanje Tehničke specifikacije za izradu novog Nacionalnog geoportala u skladu sa INSPIRE zahtevima”.

Sporazum su potpisali državni sekretar Ministarstva pravde i državne uprave Gordana Stamenić, viši savetnik SIPU International AB Bjorn Bengtson i direktor Republičkog geodetskog zavoda Zoran Krejović.

Projektni fond za institucionalni razvoj (PROFID) uspostavljen je u skladu sa Posebnim sporazumom između Republike Srbije i Kraljevine Švedske za realizaciju projekta „Podrška reformi državne uprave u Srbiji u periodu 2010 do 2013. godine”. Osnovni cilj Projektnog fonda je da obezbedi blagovremenu i adekvatnu podršku sprovođenju reforme državne uprave u skladu sa potrebama koje prozilaze iz procesa integracije u EU.

Realizacijom ovog projekta Republički geodetski zavod će obezbediti Tehničku specifikaciju za izradu novog Nacionalnog geoportala u skladu sa INSPIRE zahtevima. Tehnička specifikacija predstavlja neophodnu dokumentaciju za sprovođenje tenderske dokumentacije i izbor izvođača koji će izraditi softversku aplikaciju za novi Nacionalni geoportal. Planirano je da se izrada Nacionalnog geoportala finansira iz kreditnih sredstava Svetske banke.

Planirani rok za realizaciju projekta je 15. decembar 2014. godine.